Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


  Gmina może odliczyć podatek naliczony z tytułu inwestycji, której celem jest odpłatne dostarczanie wody mieszkańcom.


  Pytania i odpowiedzi z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT:

  • Czy kwoty w JPK_VAT mają być zaokrąglone zgodnie z zasadami dla deklaracji?
  • Czy w JPK_VAT można wprowadzać zapisy zbiorcze?
  • Czy należy w JPK_VAT ujmować faktury wystawione do paragonów?
  • W jakich sytuacjach należy sporządzić korektę JPK_VAT?
  • Czy JPK_VAT można przesłać do Ministerstwa Finansów na nośniku danych (CD, DVD) pocztą tradycyjną?
  • Czy JPK_VAT można przygotować i przesłać w kilku plikach?

  Wycofanie środków trwałych (nieruchomości i rzeczy ruchomych) z ewidencji środków trwałych, w sytuacji kiedy będą one w dalszym ciągu wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nie będzie rodziła żadnych konsekwencji w podatku od towarów i usług.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>