Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


    Gmina dokonując modernizacji oświetlenia ulicznego nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur, gdyż wykonują zadania własne Gminy.


    Czy przekazanie środka trwałego w ramach zniesienia wspólności majątkowej w formie aktu notarialnego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT dla małżonka przekazującego ten środek trwały? W dniu 4 listopada br nastąpiło w formie aktu notarialnego zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami - nastąpiło rozdzielenie majątku wspólnego. Jeden z małżonków (żona), który nie prowadził działalności gospodarczej został właścicielem placu postojowo-manewrowego, który to płac do 4 listopada br. był środkiem trwałym i podlegał amortyzacji u drugiego małżonka (męża), który prowadził działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Ten plac u niego był ujęty w ewidencji środków trwałych. Zatem powstaje pytanie: czy przejęcie tego placu przez żonę, w ramach podziału majątku, mieści się w treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT? Prawdopodobnie przy zakupach związanych z budową tego placu VAT był odliczany, jednak dokumentów z tym związanych podatnik już nie ma.

    pełna treść w dziale DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU


    Dostawa drukarki 3D oraz punktu dostępowego na rzecz placówek oświatowych, przy spełnieniu określonych warunków podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>