Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


  Opłata dokonywana przez ośrodek pomocy społecznej nie jest wnoszona za świadczenie usług wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej na rzecz ośrodka, zatem nie może być dokumentowana fakturą.


  Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej, jak i wydatki bieżące.


  Dwoje podatników osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim prowadzą odrębne działalności gospodarcze. W trakcie roku 2016 założyli dodatkowo spółkę cywilną. Podatnicy chcą do spółki przekazać: wszystkie towary, cały majątek, przenieść pracowników a także wszystkie umowy z kontrahentami (właściwie całe przedsiębiorstwa) z dotychczas prowadzonych działalności. Po zakończeniu procesu przeniesienia, podatnicy zamkną osobiste działalności, a prowadzić będą jedynie spółkę cywilną. Proszę o informację:

  • Czy można dokonać przeniesienia w/w pozycji?
  • Czy przeniesienie takie będzie rodziło skutki podatkowe VAT, PIT, PCC itp,
  • Jak najdogodniej pod względem podatkowym przeprowadzić operację przeniesienia poszczególnych jednoosobowych działalności gospodarczych do wspólnej spółki cywilnej?

  Cały majątek (nieruchomości) jakie są w poszczególnych działalnościach jednoosobowych nabywane były we wspólnocie majątkowej. Umowa spółki cywilnej nie jest w formie aktu notarialnego. Czy wystarczy przenieść majątek z poświadczonym podpisem u notariusza, czy musi to być to w formie aktu notarialnego?


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>