Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


  Gmina winna zastosować w zakresie opodatkowania:

  • robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym 8% stawkę podatku VAT,
  • robót budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną na zewnątrz budynku oraz robotami związanymi z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu 23% stawkę podatku VAT,
  • montażu wyposażenia socjalnego budynku mieszkalnego 23% stawkę podatku VAT.

  Przy sprzedaży autobusu Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z procedury opodatkowania marżą, ponieważ spełnione zostaną określone warunki określone w art. 120 ust. 4 oraz ust. 10 ustawy.


  Wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, służące wyłącznie sprzedaży opodatkowanej realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy, będą mogły podlegać odliczeniu w całości przez Gminę, gdyż wykonywane przez zakład będą czynnościami opodatkowanymi Gminy.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>