Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


    Dostawa informatora miejskiego będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT, natomiast dystrybucja będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT.


    Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup wózka widłowego, bowiem sposób sfinansowania zakupu nie ma wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu.


    Spółce przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w transakcjach zakupu towarów i usług nabytych w celu naprawy szkód powstałych w związku z wynajmem Stadionu.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>