Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


    Radca Prawny, wykonujący czynności polegające na świadczeniu pomocy prawnej z urzędu, jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług, tym samym świadczenie usług na zlecenie sądu winien udokumentować fakturą VAT.


    23 sierpnia 2016 roku Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej mf.gov.pl komunikat o przedłużeniu do 31 stycznia 2017 roku terminu przekazania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT za okresy od lipca do grudnia 2016 roku.


    Odpłatne udostępnienie przez Gminę, za pośrednictwem Szkoły, instrumentów muzycznych uczniom do ćwiczeń we własnym zakresie do celów pozalekcyjnych nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>