Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


    Usługa polegająca na montażu drzwi wewnętrznych będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT.


    Opłata rezerwacyjna w dacie jej otrzymania przez Spółdzielnię nie wiąże się z wykonaniem świadczenia i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


    Opłata dokonywana przez ośrodek pomocy społecznej nie jest wnoszona za świadczenie usług wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej na rzecz ośrodka, zatem nie może być dokumentowana fakturą.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>