Ksiegowego.pl -- ARCHIWUM -- 2012 -- Sposób na VAT 1/2012 - styczeń -- III. VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ -- II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOW...


02-01-2012

W październiku 2011 roku dokonaliśmy dostawy towarów do kontrahenta w Niemczech. Firma ta nie podała nam swojego numeru VAT UE, więc wystawiliśmy fakturę z 23% VAT. W listopadzie spółka zwróciła się do nas o skorygowanie VAT na fakturze do 0% i podała nam swój numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym samym miesiącu wystawiliśmy fakturę korygującą, a klient otrzymał ją w grudniu. W rozliczeniu za który miesiąc powinniśmy ująć wystawioną fakturę korygującą?