Reklama Fakt

Ksiegowego.pl -- ARCHIWUM -- 2012 -- Sposób na VAT 12/2012 - grudzień -- III. VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ -- I. DOSTAWA TOWARÓW W K...

Attribute Type Value
node_id string 5200
parent_node_id string 5150
main_node_id string 5200
contentobject_id string 4122
contentobject_version string 6
contentobject_is_published string 1
depth string 7
sort_field string 2
sort_order string 0
priority string 0
modified_subnode string 1404736345
path_string string '/1/2/82/1498/5146/5149/5150/5200/'
path_identification_string string 'archiwum/2012/sposob_na_vat_12_2012_grudzien/iii_vat_nalezny_sprzedaz/i_dostawa_towarow_w_kraju/zakonczenie_dzialalnosci_gospodarczej_przez_osobe_fizyczna'
remote_id string '8be0d02b0bd732aaace914b73163008c'
is_hidden string 0
is_invisible string 0
name string 'Zakończenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną'
data_map array Array(12)
>title object[eZContentObjectAttribute] Object
>short_title object[eZContentObjectAttribute] Object
>author object[eZContentObjectAttribute] Object
>intro object[eZContentObjectAttribute] Object
>body object[eZContentObjectAttribute] Object
>enable_comments object[eZContentObjectAttribute] Object
>image object[eZContentObjectAttribute] Object
>caption object[eZContentObjectAttribute] Object
>publish_date object[eZContentObjectAttribute] Object
>unpublish_date object[eZContentObjectAttribute] Object
>tags object[eZContentObjectAttribute] Object
>star_rating object[eZContentObjectAttribute] Object
object object[eZContentObject] Object
>id string 4122
>section_id string 12
>owner_id string 76
>contentclass_id string 16
>name string 'Zakończenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną'
>published string 1354481400
>modified string 1364046770
>current_version string 6
>status string 1
>remote_id string 'b964562acd34f1feb3dd6d6dd8f9cbec'
>language_mask string 2
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(6)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Article'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(12)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(1)
>reverse_related_contentobject_count string 1
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(12)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 5150
>assigned_nodes array Array(3)
>parent_nodes array Array(3)
>main_node_id string 5200
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'pol-PL'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'article'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'pol-PL'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'pol-PL'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"pol-PL","name":"Polish"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
subtree array Array(0)
children array Array(0)
children_count string 0
view_count integer 0
contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 14254
>contentobject_id string 4122
>creator_id string 76
>version string 6
>status string 1
>created string 1364046754
>modified string 1364046769
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Zakończenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną'
>version_name string 'Zakończenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną'
>main_parent_node_id string 5150
>contentobject_attributes array Array(12)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(1)
>parent_nodes array Array(3)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(12)
>node_assignments array Array(3)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
sort_array array Array(1)
>0 array Array(2)
can_read boolean true
can_pdf boolean false
can_create boolean false
can_edit boolean false
can_hide boolean false
can_remove boolean false
can_move boolean false
can_move_from boolean false
can_add_location boolean false
can_remove_location boolean false
can_view_embed boolean false
is_main boolean true
creator object[eZContentObject] Object
>id string 76
>section_id string 2
>owner_id string 14
>contentclass_id string 4
>name string 'Mariusz Drozdowicz'
>published string 1311250029
>modified string 1313149086
>current_version string 2
>status string 1
>remote_id string '1c1c2da889c6e5b489d03a56fd53d1f7'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(2)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'User'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(5)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean false
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(5)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 13
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 78
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'pol-PL'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'user'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'pol-PL'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'pol-PL'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"pol-PL","name":"Polish"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
path_with_names string 'ARCHIWUM/2012/Sposob-na-VAT-12-2012-grudzien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/I.-DOSTAWA-TOWAROW-W-KRAJU/Zakonczenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-osobe-fizyczna'
path array Array(6)
>0 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>1 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>2 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>3 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>4 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>5 object[eZContentObjectTreeNode] Object
path_array array Array(8)
>0 integer 1
>1 integer 2
>2 integer 82
>3 integer 1498
>4 integer 5146
>5 integer 5149
>6 integer 5150
>7 integer 5200
parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 5150
>parent_node_id string 5149
>main_node_id string 5150
>contentobject_id string 4074
>contentobject_version string 8
>contentobject_is_published string 1
>depth string 6
>sort_field string 1
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1404736345
>path_string string '/1/2/82/1498/5146/5149/5150/'
>path_identification_string string 'archiwum/2012/sposob_na_vat_12_2012_grudzien/iii_vat_nalezny_sprzedaz/i_dostawa_towarow_w_kraju'
>remote_id string 'b04d3ba7b6e8746d81c01338563e9d79'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'I. DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(2)
>children array Array(2)
>children_count string 2
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string 'ARCHIWUM/2012/Sposob-na-VAT-12-2012-grudzien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/I.-DOSTAWA-TOWAROW-W-KRAJU'
>path array Array(5)
>path_array array Array(7)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string 'ARCHIWUM/2012/Sposob-na-VAT-12-2012-grudzien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/I.-DOSTAWA-TOWAROW-W-KRAJU'
>url_alias string 'ARCHIWUM/2012/Sposob-na-VAT-12-2012-grudzien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/I.-DOSTAWA-TOWAROW-W-KRAJU'
>class_identifier string 'folder'
>class_name string 'Folder'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
url string 'ARCHIWUM/2012/Sposob-na-VAT-12-2012-grudzien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/I.-DOSTAWA-TOWAROW-W-KRAJU/Zakonczenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-osobe-fizyczna'
url_alias string 'ARCHIWUM/2012/Sposob-na-VAT-12-2012-grudzien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/I.-DOSTAWA-TOWAROW-W-KRAJU/Zakonczenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-osobe-fizyczna'
class_identifier string 'article'
class_name string 'Article'
hidden_invisible_string string '-/-'
hidden_status_string string 'Widoczny'
classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
is_container string 1

Zakończenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

drukuj
Z końcem roku zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatku VAT?


Serwis dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zamów dostęp na 1 dniowy bezpłatny test.


Zamówienie dostępu

Sprawdź serwis VAT.ksiegowego.pl zamów bezpłatny dostęp na 1 dzień

ZAMAWIAM

Sprawdź promocję dostępu do serwisu VAT.ksiegowego.pl z czasopisem Sposób na VAT

PROMOCJA