Reklama Fakt

Ksiegowego.pl -- ARCHIWUM -- 2013 -- Sposób na VAT 8/2013 - sierpień -- III. VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ -- III. ŚWIADCZENIE USŁUG...

Attribute Type Value
node_id string 7813
parent_node_id string 7751
main_node_id string 7813
contentobject_id string 6568
contentobject_version string 2
contentobject_is_published string 1
depth string 7
sort_field string 2
sort_order string 0
priority string 0
modified_subnode string 1404736411
path_string string '/1/2/82/5476/7743/7746/7751/7813/'
path_identification_string string 'archiwum/2013/sposob_na_vat_8_2013_sierpien/iii_vat_nalezny_sprzedaz/iii_swiadczenie_uslug_w_kraju_i_za_granica/opodatkowanie_uslug_budowlanych_swiadczonych_na_terytorium_niemiec_na_rzecz_osoby_fizycznej'
remote_id string 'bc088c2c095ddb7e32d291f5a159992a'
is_hidden string 0
is_invisible string 0
name string 'Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec na rzecz osoby fizycznej'
data_map array Array(12)
>title object[eZContentObjectAttribute] Object
>short_title object[eZContentObjectAttribute] Object
>author object[eZContentObjectAttribute] Object
>intro object[eZContentObjectAttribute] Object
>body object[eZContentObjectAttribute] Object
>enable_comments object[eZContentObjectAttribute] Object
>image object[eZContentObjectAttribute] Object
>caption object[eZContentObjectAttribute] Object
>publish_date object[eZContentObjectAttribute] Object
>unpublish_date object[eZContentObjectAttribute] Object
>tags object[eZContentObjectAttribute] Object
>star_rating object[eZContentObjectAttribute] Object
object object[eZContentObject] Object
>id string 6568
>section_id string 12
>owner_id string 76
>contentclass_id string 16
>name string 'Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec na rzecz osoby fizycznej'
>published string 1375250400
>modified string 1375292431
>current_version string 2
>status string 1
>remote_id string 'd11b2845071b07d3fed91a0380867035'
>language_mask string 2
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(2)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Article'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(12)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(1)
>reverse_related_contentobject_count string 1
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(12)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 7751
>assigned_nodes array Array(3)
>parent_nodes array Array(3)
>main_node_id string 7813
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'pol-PL'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'article'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'pol-PL'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'pol-PL'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"pol-PL","name":"Polish"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
subtree array Array(0)
children array Array(0)
children_count string 0
view_count integer 0
contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 18170
>contentobject_id string 6568
>creator_id string 76
>version string 2
>status string 1
>created string 1375292396
>modified string 1375292431
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec na rzecz osoby fizycznej'
>version_name string 'Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec na rzecz osoby fizycznej'
>main_parent_node_id string 7751
>contentobject_attributes array Array(12)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(1)
>parent_nodes array Array(3)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(12)
>node_assignments array Array(3)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
sort_array array Array(1)
>0 array Array(2)
can_read boolean true
can_pdf boolean false
can_create boolean false
can_edit boolean false
can_hide boolean false
can_remove boolean false
can_move boolean false
can_move_from boolean false
can_add_location boolean false
can_remove_location boolean false
can_view_embed boolean false
is_main boolean true
creator object[eZContentObject] Object
>id string 76
>section_id string 2
>owner_id string 14
>contentclass_id string 4
>name string 'Mariusz Drozdowicz'
>published string 1311250029
>modified string 1313149086
>current_version string 2
>status string 1
>remote_id string '1c1c2da889c6e5b489d03a56fd53d1f7'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(2)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'User'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(5)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean false
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(5)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 13
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 78
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'pol-PL'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'user'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'pol-PL'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'pol-PL'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"pol-PL","name":"Polish"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
path_with_names string 'ARCHIWUM/2013/Sposob-na-VAT-8-2013-sierpien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/III.-SWIADCZENIE-USLUG-W-KRAJU-I-ZA-GRANICA/Opodatkowanie-uslug-budowlanych-swiadczonych-na-terytorium-Niemiec-na-rzecz-osoby-fizycznej'
path array Array(6)
>0 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>1 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>2 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>3 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>4 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>5 object[eZContentObjectTreeNode] Object
path_array array Array(8)
>0 integer 1
>1 integer 2
>2 integer 82
>3 integer 5476
>4 integer 7743
>5 integer 7746
>6 integer 7751
>7 integer 7813
parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 7751
>parent_node_id string 7746
>main_node_id string 7751
>contentobject_id string 6519
>contentobject_version string 4
>contentobject_is_published string 1
>depth string 6
>sort_field string 1
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1404736411
>path_string string '/1/2/82/5476/7743/7746/7751/'
>path_identification_string string 'archiwum/2013/sposob_na_vat_8_2013_sierpien/iii_vat_nalezny_sprzedaz/iii_swiadczenie_uslug_w_kraju_i_za_granica'
>remote_id string 'f6228b8634d790f248a27686fb45fe60'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'III. ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(6)
>children array Array(6)
>children_count string 6
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string 'ARCHIWUM/2013/Sposob-na-VAT-8-2013-sierpien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/III.-SWIADCZENIE-USLUG-W-KRAJU-I-ZA-GRANICA'
>path array Array(5)
>path_array array Array(7)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string 'ARCHIWUM/2013/Sposob-na-VAT-8-2013-sierpien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/III.-SWIADCZENIE-USLUG-W-KRAJU-I-ZA-GRANICA'
>url_alias string 'ARCHIWUM/2013/Sposob-na-VAT-8-2013-sierpien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/III.-SWIADCZENIE-USLUG-W-KRAJU-I-ZA-GRANICA'
>class_identifier string 'folder'
>class_name string 'Folder'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
url string 'ARCHIWUM/2013/Sposob-na-VAT-8-2013-sierpien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/III.-SWIADCZENIE-USLUG-W-KRAJU-I-ZA-GRANICA/Opodatkowanie-uslug-budowlanych-swiadczonych-na-terytorium-Niemiec-na-rzecz-osoby-fizycznej'
url_alias string 'ARCHIWUM/2013/Sposob-na-VAT-8-2013-sierpien/III.-VAT-NALEZNY-SPRZEDAZ/III.-SWIADCZENIE-USLUG-W-KRAJU-I-ZA-GRANICA/Opodatkowanie-uslug-budowlanych-swiadczonych-na-terytorium-Niemiec-na-rzecz-osoby-fizycznej'
class_identifier string 'article'
class_name string 'Article'
hidden_invisible_string string '-/-'
hidden_status_string string 'Widoczny'
classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
is_container string 1

Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec na rzecz osoby fizycznej

drukuj
Polska firma świadczy na terenie Niemiec usługi budowlane na rzecz osoby fizycznej. Jak należy opodatkować taką transakcję? Czy należy zarejestrować działalność gospodarczą na terenie Niemiec?


Serwis dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zamów dostęp na 1 dniowy bezpłatny test.


Zamówienie dostępu

Sprawdź serwis VAT.ksiegowego.pl zamów bezpłatny dostęp na 1 dzień

ZAMAWIAM

Sprawdź promocję dostępu do serwisu VAT.ksiegowego.pl z czasopisem Sposób na VAT

PROMOCJA