Fakt oprogramowanie

Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI

NODE: Article

Możliwość wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę przed zakończeniem postępowania podatkowego

drukuj

W sytuacji, gdy równolegle do postępowania wszczętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty toczy się postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy nie może wydać decyzji stwierdzającej nadpłatę przed zakończeniem postępowania wymiarowego – tak wynika z udzielonej 23 lipca odpowiedzi Ministra Finansów na zapytanie poselskie numer 1404/12.


Minister Finansów wyjaśnił, że postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego i postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty stanowią na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa dwie odrębne procedury podatkowe. Istotą wszczynanego na wniosek podatnika postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty jest ustalenie, czy podatek został pobrany nienależnie lub w wysokości wyższej, niż wynika to z obowiązujących przepisów. Zakres przedmiotowy tego postępowania wyznacza treść wniosku, a podejmowane w jego wyniku rozstrzygnięcie organu podatkowego nie określa zobowiązania podatkowego. Nie wyklucza to jednak możliwości weryfikacji przez organ podatkowy prawidłowości samoobliczenia podatku dokonanego przez podatnika w skorygowanej deklaracji i wydania odrębnej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli organ nie zgadza się z kwotą zadeklarowanego podatku, powinien wszcząć z urzędu postępowanie podatkowe i określić zobowiązanie w prawidłowej wysokości na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej.

W sytuacji, gdy równolegle do postępowania wszczętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty toczy się postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, postępowanie wymiarowe uzyskuje charakter procedury zasadniczej, ponieważ od jego wyniku będzie zależało rozstrzygnięcie w sprawie nadpłaty.

Odnosząc się do obaw autora zapytania o naruszenie przez organy podatkowe w oczekiwaniu na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe terminu załatwienia wniosku o stwierdzenie nadpłaty,  Minister Finansów zauważył, że ochronę przed skutkami ewentualnych opóźnień w tym zakresie zapewniają podatnikowi przepisy art. 78 §1 pkt 3 lit. a i b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, podatnikowi przysługuje, od dnia złożenia wniosku ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), oprocentowanie nadpłaty.

 Minister Finansów poinformował również, że przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują możliwości potraktowania wezwania podatnika przez organ podatkowy o przedstawienie dokumentów w zakresie nieobjętym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jako zdarzenia inicjującego wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Prowadzenie czynności dowodowych w zakresie wykraczającym poza zakres wniosku o stwierdzenie nadpłaty, ukierunkowanych na określenie prawidłowej wysokości zobowiązania, wymaga uprzedniego doręczenia podatnikowi postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.

 Źródło: www.sejm.gov.pl

 

 

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Oct 20 2014 11:41:17
Script start
Timing: Oct 20 2014 11:41:17
Module start 'content'
Timing: Oct 20 2014 11:41:18
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Oct 20 2014 11:41:18
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Debug: ezpI18n::translateText Oct 20 2014 11:41:18
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'CJW Newsletter'
Debug: ezpI18n::translateText Oct 20 2014 11:41:18
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZFind'
Warning: eZTemplate Oct 20 2014 11:41:18
Operator 'ezservervars' is not registered
Warning: PHP: E_WARNING Oct 20 2014 11:41:18
implode(): Invalid arguments passed in /var/www/vk4.7/var/ezwebin_site/cache/template/compiled/flat_top-1be09b9623614ae6fe4d736b9c5c2fd7.php on line 47
Warning: eZTemplate:def @ extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/menu/flat_top.tpl:14[4] Oct 20 2014 11:41:18
Variable 'y' is already defined.
Timing: Oct 20 2014 11:41:18
Script end

Main resources:

Total runtime0.1992 sec
Peak memory usage17,408.0000 KB
Database Queries42

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00000.0164 2,753.30471,823.9063
Module start 'content' 0.01650.0404 4,577.21093,023.7344
Module end 'content' 0.05690.1422 7,600.94537,563.6094
Script end 0.1991  15,164.5547 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.00854.2666270.0003
Check MTime0.00140.7098270.0001
Mysql Total
Database connection0.00020.102910.0002
Mysqli_queries0.00422.1126420.0001
Looping result0.00120.6250420.0000
TS translator
TS init0.00291.472830.0010
TS cache load0.00180.912130.0006
TS context load0.00110.575330.0004
Template Total0.151175.820.0755
Template load0.01005.038820.0050
Template processing0.141070.770720.0705
Template load and register function0.00040.176710.0004
Override
Cache load0.00361.831840.0009
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00351.779110.0035
XML
Image XML parsing0.00030.130010.0003
General
dbfile0.00120.6269230.0001
String conversion0.00000.004110.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
9968bb9f8c53dbeda531d31993a98d99_all.cssCSS3extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
extension/ezevent/design/standard/stylesheets/ezevent.css
extension/cjw_newsletter/design/standard/stylesheets/cjw_newsletter.css
extension/ezfind/design/standard/stylesheets/ezfind.css
extension/ezfind/design/standard/stylesheets/ezajax_autocomplete.css
extension/ezstarrating/design/standard/stylesheets/star_rating.css
JS2extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js
b3f8eec3301d8817709d0361d9145a38.jsJS2extension/ezjscore/design/standard/javascript/jquery-1.7.2.min.js
extension/ezjscore/design/standard/lib/yui/2.8.2/build/yuiloader/yuiloader-min.js
ezjscServerFunctionsJs::yui2conf
extension/ezfind/design/standard/javascript/ezajax_autocomplete.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 4
 Number of unique templates used: 4

Time used to render debug report: 0.0005 secs