Ksiegowego.pl --


drukuj

snv


księgowego

Czasopismo Sposób na VAT i serwis internetowy VAT.ksiegowego.pl tworzą wyczerpujące źródło bieżących informacji oraz porad rozwiązujących problemy w zakresie VAT księgowych z firm i jednostek sektora finansów publicznych.

Na łamach pisma udzielamy odpowiedzi na dręczące Prenumeratorów pytania, informujemy o zmianach w przepisach i najnowszym orzecznictwie podatkowym oraz kompleksowo omawiamy tematy, które są szczególnie skomplikowane, ważne lub budzące najwięcej kontrowersji.

W serwisie internetowym znajduje się jeszcze więcej opracowań i odpowiedzi na pytania, druki, przepisy i niezbędne narzędzia, które ułatwiają pracę i gwarantują prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym. Znajdziesz tu również informacje dedykowane konkretnym branżom: budownictwo, transport, nieruchomości, ochrona zdrowia oraz porady poświęcone zagadnieniom dotyczącym gmin i powiatów oraz porady dla jednostek oświaty i kultury.

Zespół redakcji czasopisma Sposób na VAT oraz serwisu VAT.ksiegowego.pl jak również nasi autorzy, to praktycy z firm i urzędów skarbowych, na co dzień mający do czynienia z problemami podatników.

Dzięki naszym ekspertom podatek VAT będzie bardziej przyjazny i mniej skomplikowany.

logo rada małe

 

Z A M Ó W I E N I E   1 - dniowego  bezpłatnego dostępu do VAT.ksiegowego.pl

.

Z A M Ó W I E N I E  egzemplarza bezpłatnego Sposób na VAT

. 

.

STAŁE DZIAŁY CZASOPISMA  "Sposób na VAT"

.

I. VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

W tym dziale przybliżamy najnowsze zdarzenia w ustawodawstwie i orzecznictwie dotyczącym podatku VAT, informujemy o planowanych i dokonywanych zmianach w przepisach, zwracamy uwagę na najważniejsze nowe interpretacje i wyroki oraz przypominamy o zbliżających się terminach.

II. GORĄCY TEMAT

W każdym numerze naszego pisma zamieszczamy obszerne opracowanie tematu, który jest w danym czasie szczególnie skomplikowany, ważny lub budzący najwięcej kontrowersji. 

III. VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ 

 1. Dostawa towarów w kraju

 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 3. Eksport towarów

 4. Świadczenie usług w kraju i za granicą

W tym dziale i jego poddziałach rozwiązujemy problemy podatników VAT działających w charakterze dostawców towarów i usług. Poddziały w bardzo czytelny sposób systematyzują znajdujące się tu porady. Nasi eksperci odpowiadają tu na nurtujące Państwa pytania, przybliżają najciekawsze interpretacje i orzeczenia oraz udzielają niezbędnych instrukcji.

IV. VAT NALICZONY / ZAKUPY 

 1. Nabycie towarów i usług w kraju

 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 3. Import towarów

 4. Import usług

W dziale tym i jego poddziałach rozwiązujemy problemy podatników VAT działających w charakterze nabywców towarów i usług.

Podobnie jak w dziale VAT należny, podział tematyczny porad, zdecydowanie ułatwia i skraca czas na znalezienie rozwiązania swojego problemu. Prosta nawigacja i konkretne odpowiedzi to założenia, których będziemy się ciągle trzymać.

V. VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH 

 1. VAT należny 

 2. VAT naliczony

 W całym naszym piśmie wszyscy podatnicy VAT znajdą interesujące dla siebie tematy, jednak zdecydowaliśmy się stworzyć dział odpowiadający w sposób szczególny potrzebom jednostek z sektora finansów publicznych. Odpowiadamy w nim na problemy nurtujące tę grupę podatników, a także przywołujemy interpretacje Ministra Finansów i orzeczenia sądów administracyjnych, które są ważne dla decyzji finansowych w codziennej działalności.

VI. KASY REJESTRUJĄCE 

W tym dziale Czytelnicy naszego pisma znajdują opracowania i streszczenia orzecznictwa w zakresie kas rejestrujących, a także otrzymują odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

VII. ROZLICZENIA VAT

W tym dziale pomagamy jak poradzić sobie z procedurami związanymi z rozliczeniami z urzędem skarbowym, zamieszczamy przydatne instrukcje i wzory dokumentów oraz pomagamy rozwiązać problemy z deklaracjami podatkowymi.

VIII. KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Ta część naszego pisma poświęcona jest zagadnieniom, które pojawiają się w sytuacjach, kiedy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej zechce skontrolować działalność podatników, lub kiedy toczy się już wobec nich postępowanie podatkowe.

.

 BEZPŁATNE DODATKI PAPIEROWE

.

- USTAWA O VAT obowiązująca w danym roku (wysyłka w styczniu, dotyczy rocznej prenumeraty)

- DODATKI Z INTERPRETACJAMI I ORZECZNICTWEM

Przegląd najnowszych, najciekawszych i kontrowersyjnych interpretacji oraz orzecznictwa. Co najmniej jeden dodatek w kwartale.

.
 .

ZAMÓWIENIE  P R E N U M E R A T Y

.

W naszym Wydawnictwie nie dokonywane jest automatyczne przedłużenie zamówionej prenumeraty.

Kontaktujemy się z Prenumeratorem aby dowiedzieć się czy chce kontynuować abonament. Nie zgłoszenie rezygnacji   nie oznacza  wystawienia faktury na kolejny okres.