Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT


Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

11-05-2015

Świadcząc usługi regeneracji części samochodowych wyłącznie na rzecz warsztatów samochodowych, Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej


06-05-2015

Odpłatne wynajmowanie przez Gminę autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.


06-05-2015

W sytuacji gdy Podatnik nie może w obiektywny sposób wykazać, iż wykorzystywane przez niego samochody służą wyłącznie działalności gospodarczej, wówczas może nie może on odliczyć pełnej kwoty podatku naliczonego z dokumentu potwierdzającego jego zakup.


06-05-2015

Prawo do odliczenia w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarowego oraz koszty eksploatacyjne, podatnikowi przysługuje dopiero po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia i wpisie w dowodzie rejestracyjnym.


04-05-2015

Zakupiono motor (na fakturze jest napisane Romet Moto.R.Grande) do celów związanych z działalnością gospodarczą w firmie będącej czynnym podatnikiem VAT. Powód zakupu - ogromne korki. Ile procent odliczamy podatku od ceny netto i ile od zakupu paliwa (czy w ogóle)? Jak postępujemy przy zakupie kasku, który jest niezbędny?


04-05-2015

W miejscu prowadzenia mojej działalności (jednoosobowa) nie mogę parkować firmowego auta, w związku z tym kupiłem w bloku, w którym mieszkam miejsce w garażu podziemnym dla tego samochodu. Czy mogę odliczyć VAT od zakupu tego miejsca garażowego w całości?


04-05-2015

Mamy podpisana umowę z BP na karty paliwowe, dwa razy w miesiącu wystawiana jest faktura. Oprócz faktury za tankowania w Polsce otrzymałam:

  1. fakturę za paliwo tankowane we Włoszech na której jest nasz NIP z PL oraz wystawcą jest Card Center z włoskim NIP IT i z włoskim VAT-em.
  2. fakturę za operacje kartą (wyliczana jest od ilości litrów tankowanych) nasza firma jest podana z NIP PL , wystawca to Card Center, NIP z przedrostkiem GB. Faktura wystawiona w funtach z dopiskiem VAT reverse charge. Jest też przeliczenie na PLN według kursu Spot Forward publikowanego w Financial Times z dnia wprowadzenia danej transakcji do systemu obsługi kart. Do operacji wymiany walut na PLN doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 18%.

Czy fakturę opisaną w pkt. 1 księguję w kwocie brutto zgodnie z przeliczeniem jakie stosuje BP i nie traktuję tego jako WNT? Jak zaksięgować do podatku VAT fakturę opisaną w poz. 2.


01-05-2015

Jestem zatrudniony na umowę o pracę w szkole średniej, dodatkowo po pracy na umowę zlecenie prowadzę wykłady teoretyczne z przepisów ruchu drogowego w zakresie kat. B w kilku szkołach nauki prawa jazdy oraz prowadzę jazdy z kursantami. Zastanawiam się, czy otworzyć działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Czy usługi te są zwolnione z VAT?


28-04-2015

 Sprzedaż samochodu zakupionego w procedurze VAT-marża, wykorzystywanego w działalności gospodarczej a docelowo przeznaczonego do dalszej odsprzedaży, będzie korzystać z prawa do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.


16-04-2015

Usługi rzeczoznawstwa motoryzacyjnego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


14-04-2015

W przypadku zaprzestania wynajmu i przeznaczenia pojazdu do innego rodzaju działalności, jak i do celów prywatnych, Podatnik nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku odliczonego przy jego nabyciu, gdyż pojazd ten został nabyty przed 1 kwietnia 2014 roku.


07-04-2015

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Serwis samochodowy, dokumentującej naprawę pokolizyjną samochodu.


03-04-2015

Zastosowanie stawki w wysokości 0 %, do świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego, jest możliwe pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.


01-04-2015

Samochód ciężarowy zakupiony do działalności gospodarczej w 2000 roku, w pełni odliczony podatek VAT wprowadzony do środków trwałych mojej firmy, a następnie w 2011 roku umową użyczyłam go mężowi do prowadzenia jego działalności gospodarczej. W miesiącu styczniu 2015 roku likwiduję swoją działalność gospodarczą i chcę przekazać w całości mężowi umową darowizny ten samochód do użytkowania w jego działalności gospodarczej. Czy powinnam odprowadzić podatek VAT w ostatniej deklaracji, jeśli tak to od pełnej wartości rynkowej samochodu, czy od części przekazanej w obecnym czasie? Chciałabym by ten samochód po zakończonej działalności nie obciążał mojej osoby. 


01-04-2015

Firma z Norwegii zleciła firmie Polskiej wykonanie pieca, który jest montowany na statku pasażerskim w stoczni u kontrahenta Włoskiego. Miejsce dostawy Włochy. Wyrób gotowy jest bezpośrednio transportowany z Polski do Włoch. Firma z Norwegii ma stałe miejsce prowadzenia działalności w Norwegii, ma również zarejestrowane biuro w Szwecji i posiada NIP szwedzki. Dla przedmiotowej transakcji Spółka z Norwegii podaje NIP szwedzki. Transport z Polski do Włoch organizuje polska spółka, kosztami obciąża Norwegów. Czy dostawę można traktować jako WDT czy należy ją opodatkować stawką krajowa 23 %?.


01-04-2015

Spółka z o.o. świadczy usługi transportowe na terenie Unii. W Polsce otrzymuje fakturę za opłaty drogowe od podmiotu unijnego:

  • opłata za maut 1000 zł  plus
  • opłata administracyjna 50 zł - pozycja 2, zaznaczona jest jako reverse charge i przy zakupie wykazuje na tą kwotę import usług.

Następnie Spółka przenosi w całości koszt 1050 zł  na spółkę matkę podmiot unijny w Danii. Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami (nie mam żadnych umów):

  1. Czy 1050 zł wykazywać jako świadczenie usług ponieważ świadczę usługę transportową a to jest koszt uboczny
  2. Czy 1050 zł nie wykazywać w VAT (poza VAT bo opłaty drogowe podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości a w moim przypadku chodzi o teren Unii).

01-04-2015

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usługi certyfikacji wykonanej dla firmy z branży okrętowej?


01-04-2015

Firma zagraniczna A (NIP UE) obciążyła naszą transportową firmę polską za palety. Transportowaliśmy towar od firmy A do firmy X, u której zostawiliśmy palety z towarem. Powinniśmy zwrócić palety do firmy A ale tego nie zrobiliśmy (nie wiedzieliśmy o tym). Otrzymaliśmy fakturę za palety z adnotacją „reverse charge”. Jak to rozliczyć skoro nie mamy tych palet - nie mamy towaru i przecież nikt nie wyświadczył nam żadnej usługi. Czy potraktować to jako odszkodowanie ?


01-04-2015

W przypadku sporządzenia faktur na okoliczność transakcji, która nie doszła do skutku Spółka ma prawo anulować faktury (oryginał i kopię) pod warunkiem, że faktura ta nie została wprowadzona do obiegu prawnego.


31-03-2015

Mam firmę spedycyjną. W lutym dostałem od klienta z Austrii zlecenie transportu towaru na trasie Austria - Włochy. Nie miałem wolnych samochodów, więc zleciłem ten transport podwykonawcy - przewoźnikowi z Polski. W Austrii większość towaru została skradziona. Klient obciążył mnie kosztami skradzionego towaru - wystawił fakturę bez VAT. Jak rozliczyć tę fakturę? Jakim dokumentem obciążyć krajowego podwykonawcę?


18-03-2015

Podatnik nie jest zobowiązany do złożenia informacji VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, będących przedmiotem windykacji, bowiem nie są używane czy eksploatowane w prowadzonej działalności gospodarczej.


13-03-2015

Wynajem limuzyn, z kierowcą lub bez, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do momentu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł.


04-03-2015

Usługa transportu, która nie jest ściśle związana z dostawą towarów ani też nie jest niezbędna do dokonania dostawy towarów, podlega opodatkowaniu stawką 23%.


03-03-2015

Stawką właściwą dla najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych wraz z lokalem mieszkalnym jest 23% podatku.


03-03-2015

Od pojazdów samochodowych, stanowiących towar handlowy, które nie są wykorzystywane dla tzw. celów służbowych, przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie tych pojazdów jak i innych kosztów związanych z tymi pojazdami.


BUDOWNICTWO


GMINY I POWIATY


NIERUCHOMOŚCI


OCHRONA ZDROWIA


OŚWIATA I KULTURA


TRANSPORT 
KALKULATORY

 

PKWiU 2008

 

USTAWA O VAT 2015