Fakt oprogramowanie

Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT


Sortuj:

Attribute Type Value
0 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 2
>parent_node_id string 1
>main_node_id string 2
>contentobject_id string 57
>contentobject_version string 10
>contentobject_is_published string 1
>depth string 1
>sort_field string 8
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1416992229
>path_string string '/1/2/'
>path_identification_string string ''
>remote_id string 'f3e90596361e31d496d4026eb624c983'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'Ksiegowego.pl'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(8294)
>children array Array(36)
>children_count string 36
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string ''
>path array Array(0)
>path_array array Array(2)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string ''
>url_alias string ''
>class_identifier string 'frontpage'
>class_name string 'Frontpage'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
1 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 68
>parent_node_id string 2
>main_node_id string 68
>contentobject_id string 66
>contentobject_version string 5
>contentobject_is_published string 1
>depth string 2
>sort_field string 1
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1416520395
>path_string string '/1/2/68/'
>path_identification_string string 'vat_w_branzach'
>remote_id string 'fc4ab0b164f73f01d4ae231b2b8a32fc'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'VAT W BRANŻACH'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(755)
>children array Array(4)
>children_count string 4
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string 'VAT-W-BRANZACH'
>path array Array(1)
>path_array array Array(3)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string 'VAT-W-BRANZACH'
>url_alias string 'VAT-W-BRANZACH'
>class_identifier string 'folder'
>class_name string 'Folder'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY20-11-2014

W przypadku dokonania przez Podatnika zmian konstrukcyjnych w zakupionym samochodzie i przekwalifikowania go na samochód osobowy – w wyniku czego nie będzie on spełniał warunków uprawniających do pełnego odliczenia podatku naliczonego – nie będzie on zobowiązany do korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu tego samochodu.


12-11-2014

Spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących napraw samochodu FIAT DOBLO oraz paliwa do jego napędu, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz ponownego przeprowadzania dodatkowego badania technicznego.


04-11-2014

Gmina nie może odliczyć VAT, gdyż samochód będzie służyć działalności statutowej, a nie działalności opodatkowanej.


04-11-2014

Ułatwienia dla pracowników w postaci dojazdu samochodem firmowym do ich miejsca zamieszkania przed dniem delegacji i po powrocie z niej, wykluczają pełne odliczenie VAT od samochodów.


04-11-2014

Pełne odliczenie VAT z tytułu napraw i konserwacji samochodów osobowych, pomimo odpłatności za używanie pojazdów służbowych do celów prywatnych jest niemożliwe.


02-11-2014

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie przewozi osoby (dzieci) na imprezy okolicznościowe np. wyjazd do kina, na teatrzyk, do parku. Faktura ma być wystawiona na Zespół Szkół (jednostka budżetowa gminy), cena to ilość przejechanych km x stawka za 1 km. Czy możemy korzystać ze zwolnienia na podstawie § 3 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku, czy stawka 8%?


02-11-2014

Czy możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT od wydatków związanych z samochodem posiadającym homologację VAT-1, który tylko w dowodzie rejestracyjnym miał wpis VAT-1 a sprzedający nie miał (zagubił) zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o VAT-1.


02-11-2014

Wystawiłam dla polskiego podmiotu zbiorczą fakturę VAT w euro za kilka zleceń transportu towarów. Daty zakończenia usługi są różne ale miały miejsce w jednym miesiącu. Czy prawidłowe będzie przeliczenie euro na złote według kursu waluty z dnia poprzedzającego ostatnią transakcję czy każde zlecenie muszę przeliczyć osobno?


02-11-2014

Bank zamierza sprzedać używany bankowóz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jak opodatkować tę sprzedaż?


31-10-2014

Podatnik nie będzie miał prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur nabycia paliw silnikowych, usług naprawy lub konserwacji, ubezpieczenia oraz innych towarów i usług zawiązanych z eksploatacją lub używaniem tego pojazdu, gdy miejscem garażowania będzie jego prywatna posesja.


29-10-2014

Pełne odliczenie VAT z tytułu napraw i konserwacji samochodów osobowych, pomimo odpłatności za używanie pojazdów służbowych do celów prywatnych jest niemożliwe.


17-10-2014

Usługi cięcia i transportu blach świadczone kontrahentom z materiału własnego zakupionego pod zamówienia kontrahentów powinny być opodatkowane na zasadzie „odwrotne obciążenie”. Natomiast usługi cięcia i transportu blach stalowych, świadczone kontrahentom na ich materiale powierzonym powinny być opodatkowane stawką podstawową tj. 23%.


16-10-2014

Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Poniżej tekst informacji z dnia 14 października 2014 oraz plik PDF do pobrania.


09-10-2014

W przypadku, gdy transport odpadów stanowi element składowy świadczonej przez Spółkę usługi zbierania odpadów, całość świadczenia podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku od towarów i usług.


02-10-2014

Nasza spółka prowadząca działalność w zakresie usług transportowych posiada wierzytelność wobec kontrahenta na kwotę 100.000 zł. Kontrahent nie spłacił długu. Wskazana wierzytelność jest wymagalna, bezsporna i nieprzedawniona. Mamy możliwość sprzedaży wskazanej wierzytelności za kwotę 70.000 zł. Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?


02-10-2014

Czy przysługuje mi prawo do odliczenia 100% podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących wydatków z tytułu zakupu paliw silnikowych, gazu, oleju napędowego dla pojazdów samochodowych spełniających warunki z ustawy o VAT do pełnego odliczenia w przypadku posiadania umów z pracownikami na ich używanie, odpłatnych przy używaniu ich do celów prywatnych.


01-10-2014

Nasza Spółka zajmuje się dystrybucją wyrobów produkowanych przez producenta z Rumunii. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy zamówienie od polskiego podatnika na dostawę partii wyrobów od producenta z Rumunii, przy czym wyroby te mają być bezpośrednio dostarczone na terytorium Czech do odbiorcy końcowego, będącego czeskim podatnikiem. Czy w takiej sytuacji mamy do czynienia z transakcją łańcuchową? Jeśli tak, to na jakich zasadach powinniśmy opodatkować naszą dostawę do polskiej spółki, która w zamówieniu posługuję się polskim numerem NIP? Czy nasza dostawa powinna być opodatkowana krajową stawką podatku VAT?


01-10-2014

Podatnik jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113, przy zakupie nie przysługiwało w związku z tym prawo do odliczenia VAT. Czy po zmianie przepisów sprzedaż samochodu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?


30-09-2014

Spółce nie przysługuje prawo zastosowania zwolnionej stawki podatku VAT dla świadczonych usług obsługi szkoleń dla kontrahenta polskiego realizującego projekt na terenie Norwegii.


24-09-2014

Podatnik ma prawo od miesiąca kwietnia 2014 roku do pomniejszania podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy o 50% wartości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących opłacenie raty leasingowej należnej z tytułu użytkowania samochodu osobowego w leasingu wykorzystywanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej.


18-09-2014

Spółka, z dniem 1 kwietnia 2014 roku, nabyła prawo do odliczenia 50% podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, bowiem wybrała system mieszany użytkowania pojazdu.


11-09-2014

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych od wydatków związanych z naprawą, konserwacją i doposażeniem samochodów oraz od zakupu paliwa do ich napędu, niezbędnych do wykonania usług uszlachetniania czynnego.


04-09-2014

Koszty organizacji transportu, na które składają się koszty opakowania zbiorczego, koszty załadunku, koszty rozładunku oraz koszty transportu towarów ponoszone w związku ze sprzedażą towarów zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży tych towarów.


02-09-2014

W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT należy w sposób obiektywny wykazać używanie samochodu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Dojazd samochodem z miejsca zamieszkania do siedziby lub do klientów wyklucza prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych, usług naprawy lub konserwacji.


02-09-2014

Jednoczesne wykorzystywanie samochodu do celów reklamowych i wynajmu ogranicza prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego do wysokości 50% z tytułu jego nabycia i eksploatacji. Warunkiem pełnego odliczenia podatku naliczonego samochodów używanych do celów reklamowych i najmu jest prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu, oraz złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tym pojeździe.