Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT


Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

28-01-2015

Spółka wykonaną w czerwcu 2014 roku usługę transportową winna opodatkować i podatek wykazać w rozliczeniu za czerwiec 2014 roku, a nie w miesiącu wystawienia faktury, tj. w lipcu 2014 roku.


20-01-2015

Wycofanie samochodu osobowego ze spółki cywilnej na cele osobiste wspólników, od którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


15-01-2015

Z tytułu nabycia pojazdu - śmieciarki przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w części w jakiej podatek ten dotyczy odbioru odpadów, których odbiór implikuje podatek należny.


12-01-2015

Podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% z tytułu nabycia quada, paliwa, części oraz jego napraw, bowiem potencjalnie pojazd może służyć również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


05-01-2015

Firma polska wykonała usługę transportu towarów na terytorium Niemiec na rzecz podatnika z Rosji. Podatnik ten ma nadany niemiecki numer podatkowy, jednak nie jest on aktywny jako podatnik VAT-UE. Czy w takim przypadku wystawiam fakturę VAT 0%? Czy podlega to opodatkowaniu VAT w Polsce ?


05-01-2015

Będziemy wynajmować samochód ciężarowy innej spółce. Samochód mamy zgłoszony do US i prowadzimy ewidencję. Czy teraz mam zgłosić zmianę, “zabrać” zgłoszenie VAT-26 z US?


02-01-2015

Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne i z tego tytułu od 2008 roku jest czynnym podatnikiem VAT. W 1999 roku kupił ciągnik rolniczy i nie odliczył VAT, ale używał go w swojej działalności (odliczał VAT od paliwa do ciągnika). Obecnie chce przekazać ciągnik w formie darowizny synowi. Czy musi opodatkować darowiznę podatkiem VAT?


29-12-2014

Opłata transakcyjna, pobierana za wystawienie biletu lotniczego na liniach krajowych, stanowiąca element podstawy opodatkowania świadczonej usługi, będąca częścią składową usługi transportu lotniczego osób odbywającego się na terytorium kraju, korzysta z opodatkowania preferencyjną, 8% stawką podatku.


17-12-2014

Dla usług transportu na trasie państwo wchodzące w skład Unii Europejskiej – Polska będzie mieć zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów.


10-12-2014

Samodzielne usługi przewozu osób winny być opodatkowane na zasadach ogólnych właściwych dla usług transportowych.


01-12-2014

Mam samochód leasingowany „z kratką”, umowa leasingu była zarejestrowana w urzędzie skarbowym. Odliczałam 100% podatku VAT od faktur leasingowych, 50% z paliwa i innych kosztów związanych z samochodem (wykorzystywanie mieszane). W tej chwili będę wykupywała ten samochód. Chciałabym przekwalifikować samochód z ciężarowego na osobowy 5-miejscowy i zlikwidować kratkę. Czy mogę to zrobić nie narażając się na zarzuty ze strony urzędu skarbowego z tytułu wcześniejszego odliczania podatku? Czy wiąże się to z jakimiś korektami? Czy od faktury zakupu będę mogła odliczyć już tylko 50% podatku?


01-12-2014

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Zamierzam wziąć samochód osobowy w leasing, na potrzeby tej działalności. Zamierzam złożyć VAT-26 i odliczać cały VAT od rat leasingowych. Teraz wpłaciłem zaliczkę i dostałem fakturę zaliczkową. Czy mogę odliczyć cały VAT z tej faktury? Auta jeszcze nie mam, czekam aż się wyprodukuje.


01-12-2014

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. W maju i czerwcu 2013 roku wykonałem usługi transportowe, z terminami płatności 45 i 60 dni. Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zapłaty. Podatek VAT wynikający z faktur został wykazany w deklaracjach podatkowych i odprowadzony do urzędu skarbowego. W 2013 roku dłużnicy zakończyli prowadzenie działalności. Czy obecnie mogę skorzystać z ulgi na złe długi ?


01-12-2014

Mam wystawić fakturę za usługi transportowe (transport z Niemiec do Polski) do firmy zarejestrowanej na Seszelach. Jak to opodatkować? Jaką stawką VAT? Czy są tutaj jakieś szczególne przypadki czy traktować to jak świadczenie usług poza UE i art.28b?


01-12-2014

Firma zajmująca się sprzedażą przez sklep internetowy wysyła swoje towary za pośrednictwem Poczty Polskiej. Otrzymuje od Poczty faktury z podatkiem zwolnionym. Czy przy wysyłce towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej może na paragonie uwzględnić koszty transportu tą drogą przy zastosowaniu VAT zwolnionego?


01-12-2014

Firma zajmująca się wyłącznie wynajmem samochodów osobowych klientom indywidualnym oraz firmom, będąca czynnym płatnikiem VAT zakupiła samochód, który będzie służył jedynie wynajmowi. Czy można odliczyć 100% podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze zakupu tego samochodu? Czy VAT naliczony przy zakupie paliwa do samochodów wykorzystywanych do podstawowej działalności firmy (wynajmu) można odliczyć w wysokości 100% i jeżeli tak to czy muszę zawrzeć w umowach wynajmu, że my zapewniamy również paliwo czy nie musimy o tym pisać w umowach ?


20-11-2014

W przypadku dokonania przez Podatnika zmian konstrukcyjnych w zakupionym samochodzie i przekwalifikowania go na samochód osobowy – w wyniku czego nie będzie on spełniał warunków uprawniających do pełnego odliczenia podatku naliczonego – nie będzie on zobowiązany do korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu tego samochodu.


12-11-2014

Spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących napraw samochodu FIAT DOBLO oraz paliwa do jego napędu, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz ponownego przeprowadzania dodatkowego badania technicznego.


04-11-2014

Gmina nie może odliczyć VAT, gdyż samochód będzie służyć działalności statutowej, a nie działalności opodatkowanej.


04-11-2014

Ułatwienia dla pracowników w postaci dojazdu samochodem firmowym do ich miejsca zamieszkania przed dniem delegacji i po powrocie z niej, wykluczają pełne odliczenie VAT od samochodów.


04-11-2014

Pełne odliczenie VAT z tytułu napraw i konserwacji samochodów osobowych, pomimo odpłatności za używanie pojazdów służbowych do celów prywatnych jest niemożliwe.


02-11-2014

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie przewozi osoby (dzieci) na imprezy okolicznościowe np. wyjazd do kina, na teatrzyk, do parku. Faktura ma być wystawiona na Zespół Szkół (jednostka budżetowa gminy), cena to ilość przejechanych km x stawka za 1 km. Czy możemy korzystać ze zwolnienia na podstawie § 3 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku, czy stawka 8%?


02-11-2014

Czy możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT od wydatków związanych z samochodem posiadającym homologację VAT-1, który tylko w dowodzie rejestracyjnym miał wpis VAT-1 a sprzedający nie miał (zagubił) zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o VAT-1.


02-11-2014

Wystawiłam dla polskiego podmiotu zbiorczą fakturę VAT w euro za kilka zleceń transportu towarów. Daty zakończenia usługi są różne ale miały miejsce w jednym miesiącu. Czy prawidłowe będzie przeliczenie euro na złote według kursu waluty z dnia poprzedzającego ostatnią transakcję czy każde zlecenie muszę przeliczyć osobno?


02-11-2014

Bank zamierza sprzedać używany bankowóz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jak opodatkować tę sprzedaż?