Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT


Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

01-07-2015

Prowadzimy od dawna warsztat samochodowy, w którym świadczymy usługi wyłącznie dla firm transportowych. Ostatnio spotkaliśmy się z prośbami od klientów indywidualnych o naprawę poszczególnych fragmentów samochodów np. silnika, skrzyni biegów itp. Jeśli zaczniemy świadczyć takie usługi to od kiedy musimy mieć kasę fiskalną.


24-06-2015

Rolnik może zastosować przy sprzedaży maszyn rolniczych opodatkowanie w systemie VAT marża, gdyż spełniają one kryteria towaru używanego.


22-06-2015

Przy sprzedaży samochodu, który jest towarem używanym nabytym od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT, będzie przysługiwać Spółce prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża.


17-06-2015

Odliczanie podatku VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych".


16-06-2015

Spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej, bez ograniczeń wynikających z art. 86a ustawy o VAT, kwoty podatku naliczonego z faktury zakupu usługi oklejania samochodów.


01-06-2015

Przedsiębiorca świadczy usługi transportowe (przewóz osób) głównie na terenie Polski. Obecnie chce świadczyć usługę transportu drogowego międzynarodowego do Włoch. Odbiorcą usługi będzie polska firma mająca siedzibę w Polsce, ale usługa polega na dowozie i przywozie ludzi do Włoch. Jak zatem przedsiębiorca ten powinien zachować się w kwestii wystawienia faktury VAT za ww. usługę? Czy powinien wystawić FV na całość usługi na 8% czy powinien wystawić dwie FV - jedną za trasę odbytą w Polsce (FV na 8%) a drugą FV tzw. FV UE, czyli z VAT-em lub np. - nie podlega i czy taka transakcja będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług?


01-06-2015

Leasingobiorca umówił się z leasingodawcą, że nie będzie dokonywał na firmę (osoba fizyczna) wykupu leasingowanego obecnie samochodu. Chce jednak kupić to samo auto - faktura wykupu będzie na niego prywatnie (osoba ta chce wziąć kredyt prywatnie na to auto). Wydaje się to rozwiązanie za zgodne z przepisami, ponieważ nie jest obowiązkiem a prawem leasingobiorcy do wykupu samochodu.


01-06-2015

Spółka handlowa posiada samochody osobowe, którymi jeżdżą służbowo jej pracownicy. Dla samochodów nie są prowadzone ewidencje przebiegu, odliczamy 50% VAT od zakupów typu myjnia, wymiana opon, nie odliczamy VAT od paliwa. Posiadamy karty paliwowe, które pracownicy okazują na wybranych stacjach przy dokonywaniu zakupów. Fakturowanie i płatności są dokonywane zbiorczo, na podstawie faktury od wystawcy karty. Czy to prawda, że od 1 lipca będziemy mogli odliczać VAT od paliwa do tych samochodów?


01-06-2015

Otrzymałem fakturę od firmy kurierskiej wysyłającej paczki z Polski do Niemiec (firma polska, zarejestrowana również w Niemczech, na fakturze podany numer DE). Czy usługę kurierską w Niemczech należy traktować jak import usług?


01-06-2015

Gmina jest podatnikiem VAT. W 2004 roku i w 2011 roku zakupiła 2 samochody osobowe i nie odliczała od nich podatku VAT. W roku 2015 chce sprzedać wymienione samochody osobowe. Do zakupu mogą przystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie prowadzące działalności gospodarczej. Czy przy sprzedaży naliczamy VAT.


01-06-2015

Usługa sprzedaży prawa przejazdu po określonych drogach, poza terytorium kraju, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem nie ma obowiązku ewidencjonowania powyższej sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.


11-05-2015

Świadcząc usługi regeneracji części samochodowych wyłącznie na rzecz warsztatów samochodowych, Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej


06-05-2015

Odpłatne wynajmowanie przez Gminę autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.


06-05-2015

W sytuacji gdy Podatnik nie może w obiektywny sposób wykazać, iż wykorzystywane przez niego samochody służą wyłącznie działalności gospodarczej, wówczas może nie może on odliczyć pełnej kwoty podatku naliczonego z dokumentu potwierdzającego jego zakup.


06-05-2015

Prawo do odliczenia w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarowego oraz koszty eksploatacyjne, podatnikowi przysługuje dopiero po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia i wpisie w dowodzie rejestracyjnym.


04-05-2015

Zakupiono motor (na fakturze jest napisane Romet Moto.R.Grande) do celów związanych z działalnością gospodarczą w firmie będącej czynnym podatnikiem VAT. Powód zakupu - ogromne korki. Ile procent odliczamy podatku od ceny netto i ile od zakupu paliwa (czy w ogóle)? Jak postępujemy przy zakupie kasku, który jest niezbędny?


04-05-2015

W miejscu prowadzenia mojej działalności (jednoosobowa) nie mogę parkować firmowego auta, w związku z tym kupiłem w bloku, w którym mieszkam miejsce w garażu podziemnym dla tego samochodu. Czy mogę odliczyć VAT od zakupu tego miejsca garażowego w całości?


04-05-2015

Mamy podpisana umowę z BP na karty paliwowe, dwa razy w miesiącu wystawiana jest faktura. Oprócz faktury za tankowania w Polsce otrzymałam:

  1. fakturę za paliwo tankowane we Włoszech na której jest nasz NIP z PL oraz wystawcą jest Card Center z włoskim NIP IT i z włoskim VAT-em.
  2. fakturę za operacje kartą (wyliczana jest od ilości litrów tankowanych) nasza firma jest podana z NIP PL , wystawca to Card Center, NIP z przedrostkiem GB. Faktura wystawiona w funtach z dopiskiem VAT reverse charge. Jest też przeliczenie na PLN według kursu Spot Forward publikowanego w Financial Times z dnia wprowadzenia danej transakcji do systemu obsługi kart. Do operacji wymiany walut na PLN doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 18%.

Czy fakturę opisaną w pkt. 1 księguję w kwocie brutto zgodnie z przeliczeniem jakie stosuje BP i nie traktuję tego jako WNT? Jak zaksięgować do podatku VAT fakturę opisaną w poz. 2.


01-05-2015

Jestem zatrudniony na umowę o pracę w szkole średniej, dodatkowo po pracy na umowę zlecenie prowadzę wykłady teoretyczne z przepisów ruchu drogowego w zakresie kat. B w kilku szkołach nauki prawa jazdy oraz prowadzę jazdy z kursantami. Zastanawiam się, czy otworzyć działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Czy usługi te są zwolnione z VAT?


28-04-2015

 Sprzedaż samochodu zakupionego w procedurze VAT-marża, wykorzystywanego w działalności gospodarczej a docelowo przeznaczonego do dalszej odsprzedaży, będzie korzystać z prawa do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.


16-04-2015

Usługi rzeczoznawstwa motoryzacyjnego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


14-04-2015

W przypadku zaprzestania wynajmu i przeznaczenia pojazdu do innego rodzaju działalności, jak i do celów prywatnych, Podatnik nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku odliczonego przy jego nabyciu, gdyż pojazd ten został nabyty przed 1 kwietnia 2014 roku.


07-04-2015

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Serwis samochodowy, dokumentującej naprawę pokolizyjną samochodu.


03-04-2015

Zastosowanie stawki w wysokości 0 %, do świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego, jest możliwe pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.


01-04-2015

Samochód ciężarowy zakupiony do działalności gospodarczej w 2000 roku, w pełni odliczony podatek VAT wprowadzony do środków trwałych mojej firmy, a następnie w 2011 roku umową użyczyłam go mężowi do prowadzenia jego działalności gospodarczej. W miesiącu styczniu 2015 roku likwiduję swoją działalność gospodarczą i chcę przekazać w całości mężowi umową darowizny ten samochód do użytkowania w jego działalności gospodarczej. Czy powinnam odprowadzić podatek VAT w ostatniej deklaracji, jeśli tak to od pełnej wartości rynkowej samochodu, czy od części przekazanej w obecnym czasie? Chciałabym by ten samochód po zakończonej działalności nie obciążał mojej osoby. 


BUDOWNICTWO


GMINY I POWIATY


NIERUCHOMOŚCI


OCHRONA ZDROWIA


OŚWIATA I KULTURA


TRANSPORT 
KALKULATORY

 

PKWiU 2008

 

USTAWA O VAT 2015