Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

3 grudnia 2012

Czy interpretacja podatkowa chroni następcę prawnego

213

Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje indywidualna interpretacja podatkowa, ale tylko wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem połączenia (przejęcia). Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu.

 

 Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 maja 2012 roku o sygnaturze II FSK 2046/10.

Sytuacja podatnika

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Podała, że planuje połączyć się przez przejęcie z inną spółką (Bankiem). Połączenie miało nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art.492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spół...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź