Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


  '1'

  Sprzedaż testów i odczynników diagnostycznych wykorzystywanych przez kliniki medycyny weterynaryjnej i ośrodki medycyny weterynaryjnej, z uwagi na pozamedyczne zastosowanie, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.


  '1'

  Jeśli Partner Konsorcjum jest podwykonawcą, to jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na Lidera Konsorcjum z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia, z kolei Partner występujący jako Lider Konsorcjum powinien przyjmować od pozostałych Konsorcjantów faktury VAT z odwrotnym obciążeniem.


  '1'

  Nieodpłatne przekazywanie pracownikom posiłków, które nie wiąże się z potrzebami przedsiębiorstwa oraz nie służy celom prowadzonej działalności gospodarczej lecz zaspokaja potrzeby osobiste pracowników, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>