Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Jak obniżyć koszty egzekucyjne zgodnie z nowymi przepisami...

Mam bieżącą zaległość w VAT. Urząd zajął wierzytelności u mojego kontrahenta i naliczył koszty przeszło 40 tyś zł. Kwota kosztów pozwoliłaby mi w części uregulować podatek. Czy istnieje jakaś możliwoś...

8 kwietnia 2021

Zwolnienie od VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego

Jestem podatnikiem VAT i w 2010 roku kupiłem od osoby fizycznej (bez VAT) czterorodzinny budynek i wynajmowałem 4 mieszkania (stawka zw). W 2020 roku przeprowadziłem remont całego budynku w postaci re...

6 kwietnia 2021

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca zbycia nieruchomości...

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie określenia momentu naby...

2 kwietnia 2021

Obowiązek podatkowy z tytułu dzierżawy terenu

Gmina wydzierżawia teren pod tablice reklamowe. W umowie jest zapis: „Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy dzierżawca będzie płacił wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 400 zł z VAT rocz...

31 marca 2021