Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Odpowiedzi na pytania dotyczące wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało odpoaiuedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykazu podatników VAT. 

20 listopada 2019

Potrącenie kwoty zabezpieczenia z otrzymanej faktury a mechanizm...

Mam wątpliwości dotyczące zapłaty kontrahentowi za FV przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Wystawiona przez niego faktura dot. docieplenia budynku. Przy zawarciu umowy przedsiębiorca powinien wpłacić zabezpieczenie, jednak zostało to przeoczone. Ponieważ umowa nie została wykonana terminowo zabezpieczenie należne jest Powiatowi. Nie zostało ono wpłacone dlatego chcemy je potrącić z faktury, która zostanie wystawiona przez przedsiębiorcę za wykonaną przez niego usługę. Zapłata wykonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy zabezpieczenie można potrącić z kwoty netto tak aby cała wartość VAT została wpłacona na wyodrębniony rachunek vat zgodnie z przepisami?

18 listopada 2019

Kradzież towarów a odliczenie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 17 lipca 2019 roku wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 143/19) dotyczący prawa do odliczenia VAT od towarów skradzionych podczas transportu.

14 listopada 2019

W jaki sposób sprawdzić rachunki bankowe kontrahenta

Od 1 września należy sprawdzać numery kont bankowych kontrahentów. Na jakiej stronie usługa jest dostępna?

12 listopada 2019