Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Parkowanie poza siedzibą firmy a pełne odliczenie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 11 września 2019 roku wydał wyrok (I SA/Po 533/19) dotyczący parkowania samochodu poza siedzibą firmy - parkowanie poza siedzibą nie oznacza, że podatnik traci automatycznie prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT.

21 października 2019

Dokumentowanie zakupu miodu od rolników

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, handluje miodem od rolników, a rolnicy nie chcą podawać jej swoich danych. Do tej pory podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów dokumentując nabycia miodu dowodem wewnętrznym. Czy jest to prawidłowy sposób postępowania ?

18 października 2019

Sprzedaż złomu od 1 listopada 2019 roku

Jesteśmy zakładem produkcyjnym i w związku z produkcją powstaje złom, który odsprzedajemy różnym firmom. Do tej sprzedaży wystawiamy fakturę odwrotne obciążenie. Jak to będzie po 1 listopada 2019 roku - faktury do 15 tys.zł mają być wystawiane tak jak były czyli odwrotne obciążenie, a powyżej 15 tys.zł ze stawką 23 % i z adnotacją "mechanizm split payment"?

17 października 2019

Usługi budowlane od 1 listopada 2019

Wykonujemy usługi budowlane pod PKWiU 43.99.90 czyli usługi z załącznika 14. Czy teraz od 1 listopada już nie będziemy objęci odwrotnym obciążeniem? Czy będziemy, ale jesli faktura będzie powyżej 15.000 zł brutto wtedy wystawiamy fakturę plus VAT i stosujemy obowiązkowy Split Payment?

16 października 2019