Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


  '1'

  Pomimo wskazania w zgłoszeniu celnym błędnych danych dotyczących nabywcy towaru podatnik zobowiązany jest do wykazania podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, tj. powstał z tytułu importu towarów obowiązek podatkowy.


  '1'

  Jeśli dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata, to dostawa taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


  '1'

  Przekroczenie limitu 200.000 zł związanego wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych nie powoduje obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>