Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Działalność sezonowa - powrót do zwolnienia od podatku

1 lipca 2020 roku podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży lodów nad morzem. Działalność zakończyła się 30 września 2020 roku. Podatnik tym samym prowadził działal...

27 czerwca 2022

Usługi turystyczne - podstawa obliczenia marży

Zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczną. Oprócz kosztów za autokar, ubezpieczenie itp. (od dostawców) mamy jeszcze koszt oddelegowanego pracownika, który był tak jakby opiekunem grupy. Czy koszt delega...

22 czerwca 2022

Wystawienie faktury po terminie

Czy są jakieś konsekwencje gdy fakturę za wykonaną usługę wystawiam prawie po 2 latach. Klient nie miał pieniędzy i prosił o odroczenie wystawianej faktury. Zupełnie o tym zapomniałam i chciałam wysta...

14 czerwca 2022

Zwrot wpłaconego podatku wraz z odsetkami w związku z uchyleniem ...

Wygrałem sprawę w sądzie. Sprawa dotyczyła decyzji wydanej z tyt. podatku VAT za lata 2012-2013. Urząd ściągnął ten VAT z rachunku bankowego. Wyrok w sprawie jest prawomocny. Czy Urząd zwróci ściągnię...

8 czerwca 2022