Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

27 czerwca 2022

Działalność sezonowa - powrót do zwolnienia od podatku

0 2203

1 lipca 2020 roku podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży lodów nad morzem. Działalność zakończyła się 30 września 2020 roku. Podatnik tym samym prowadził działalność 92 dni. W związku z tym limit zwolnienia podmiotowego do podatku VAT wyniósł 50.410,96 zł. Podatnik ten limit przekroczył w związku z tym musiał sprzedaż opodatkować podatkiem VAT i zarejestrować się jako podatnik VAT. W 2021 r, nadal prowadził działalność sezonową opodatkowaną podatkiem VAT i osiągnął sprzedaż w wysokości 125.455 zł. W 2022 roku planuje kontynuować działalność sezonową. Czy w 2022 roku podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Odpowiedź

W tym przypadku podatnik w 2021 roku nie przekroczył limitu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT. W związku z tym podatnik w 2022 roku będzie mógł powrócić do zwolnienia z podatku VAT.

 

Uzasadnienie

Rozliczenie działalności sezonowej nie zostało przez ustawodawcę w przepisach o VAT w sposób szczególny uregulowane. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia działalności sezonowej stosujemy zasady ogólne. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Podmiot prowadzący działalność sezonową może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W myśl ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do warto...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.