Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

14 kwietnia 2011

Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej a VAT

246

Ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej tylko na rzecz uczniów.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2011 roku (nr ILPP4/443-41/11-4/JKa).

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca pracuje w oparciu o statut szkoły, jego zadaniem jest m.in. zorganizowanie stołówki szkolnej, która ma na celu zapewnienie uczniom spożywanie posiłków w odpowiednich warunkach higienicznych. Posiłki są przygotowywane za cenę „wsadu do kotła”, pozostałe koszty utrzymania stołówki ponosi organ prowadzący. Stołówka szkolna jest przeznaczona tylko dla uczniów i pracowników podatnika. Zdaniem wnioskodawcy, świadczenie usług w edukacji ściśle wiąże się zarówno z jej uczniem jak i z pracownikiem.

Szkoła może zorganizować stołówkę szkolną, która nie ma na celu osiągania dochodu z obiadów, lecz ma zapewnić prawidłowy rozwój ucznia. Aby temu zadaniu sprostać, potrzebni są pracownicy szkoły stanowiący integralną część usług w zakresie edukacji. W opinii Zainteresowanego, zwolnienie przedmioto...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę