Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

1 stycznia 1970

Usługi pośrednictwa finansowego a VAT

236

Usługi polegające na przyjmowaniu i realizowaniu zlecenia przekazania określonej kwoty pieniężnej na określony rachunek bankowy, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2011 roku (nr ILPP1/443-188/11-2/BD).

Sytuacja podatnika

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług pośrednictwa finansowego (punkty opłat własne i agencyjne),

polegających na przyjmowaniu i realizowaniu zlecenia przekazania określonej kwoty pieniężnej na określony rachunek

bankowy, poprzez własny rachunek bankowy na rachunek bankowy beneficjenta z wykorzystaniem systemów

informatyczno – telekomunikacyjnych udostępnianych przez banki. Klasyfikacja usługi przed 1 stycznia 2011 r. – PKWiU 65.12.10-00.90 / 64.19.11.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

„Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie 1 stycznia 2011 roku do art. 43 ust. 1 ustawy punktu 40, regulują...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę