Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

10 lutego 2022

Usługa transportowa towarów na rzecz kontrahenta polskiego a stawka VAT

0 925

Jesteśmy specjalistyczną firmą transportową. Oferujemy różne możliwości transportu towarów. Posiadamy status czynnego podatnika VAT oraz numer unijny do VAT-UE. Wyświadczyliśmy usługę transportową dla kontrahenta polskiego również podatnika zarejestrowanego do VAT. Transport towarów został załadowany w Polsce w Warszawie a rozładunek jego nastąpił poza krajem unijnym w Turcji. Czy my możemy rozliczyć powyższą transakcję na stawce 0%, czy jednak należy opodatkować stawką 23%?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Usługa transportowa towarów świadczona przez kontrahenta polskiego na rzecz innego kontrahenta polskiego z Polski do Turcji jest opodatkowana stawką VAT 0% przy spełnieniu określonych warunków.

UZASADNIENIE

W myśl ogólnej zasady miejscem opodatkowania usług transportowych jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się w  innym miejscu niż jego siedziba działalności, miejscem opodatkowania jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Stawkę VAT w wys. 0% stosuje się, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, do usług transportu międzynarodowego. Za usługi transportu międzynarodowego uważa się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów, z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego są:

  • w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w  komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z  którego jednoznacznie wynik...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź