Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

10 maja 2011

Zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

234

Okresu używania samochodu w leasingu nie wlicza się do okresu 6 miesięcy, po którym towar uważany jest za używany, a w konsekwencji jego sprzedaż będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2011 roku (nr ILPP2/443-29/11-5/MR)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawca rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów

i rozchodów używa samochód osobowy od czerwca 2009 roku. Odliczył zgodnie z obowiązującymi przepisami z faktur

za leasing 60% podatku VAT (nie więcej niż 6000 zł). Wnioskodawca zamierza wykupić przedmiot leasingu po dwóch

latach użytkowania i następnie go sprzedać innemu przedsiębiorcy. W związku z powyższym zadał pytanie czy sprzedaż

– dostawa tego samochodu będzie zwolniona od podatku VAT ?

Zdaniem Wnioskodawcy, zbywany samochód będzie spełniał definicję towaru używanego, w trakcie trwania leasingu jest

on użytkowany dłużej niż pół roku. Okres eksploatacji samochodu w czasie trwania umow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę