Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik będzie miał prawo do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towaru nastąpi w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od końca miesiąca otrzymania tej części płatności, bowiem wywóz towaru, na poczet którego Podatnik będzie otrzymywał zaliczki, w terminie późniejszym jest uzasadniony specyfiką realizacji dostaw Towaru, potwierdzoną warunkami dostawy wynikającymi z zawieranej umowy, w której określono termin wywozu towarów.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 września 2021 roku, nr 0113-KDIPT1-2.4012.560.2021.1.AJB.

Sytuacja Podatnika

Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT, w ramach prowadzonej działalności, wytwarza również towary (np. substancje czynne, banki komórek, itp.), na zamówienie klientów. Będzie produkować substancje czynną na rzecz kontrahentów zagranicznych, nie posiadających siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Dostawy będą odbywały się m.in. na warunkach FCA (INCOTERMS 2020). Spółka będzie produkować Towary, dokonywać ich dostawy na rzecz Klienta, przy czym Towary będą składowane w magazynie na terenie kraju do momentu, kiedy Klient będzie potrzebował Towaru do wytworzenia produktu leczniczego i Towar zostanie przemieszczony poza terytorium Unii Europejskiej. Z uwagi na specyficzny charakter Towaru, Klientowi zależy na wyprodukowaniu Towaru z wyprzedzeniem i przechowaniu zapasu Towaru ze względów bezpieczeństwa przez Podatnika do momentu przemieszczenia Towaru poza teren UE w celu wyprodukowania produktu leczniczego. Klientowi zależy również na obniżeniu kosztów transportu Towaru i w tym celu zamierza odbierać kilka serii Towaru w tym samym czasie. Dlatego też, poszczególne serie wytworzonej substancji, będą przechowywane w magazynie Spółki na terenie kraju, a następnie w uzgodnionym przez strony momencie zostaną wywiezione poza teren UE. Specyfika zamówionego produktu nie pozwala na jego inne przeznaczenie (np. sprzedaż do odbiorcy na terenie UE), towary produkowane są na specjalne zamówienie i przeznaczone są do dalszej obróbki poza terytorium UE.

W ramach postanowień planowanej umowy Spółki oraz Klienta, Klient zobowiązuje się do wpłacenia przedpłat (np. dwie transze zaliczek po 40% wartości zamówienia), podczas, gdy pozostała część zostanie uregulowana w dniu odbioru Towaru lub po 30 dniach od certyfikacji i zwolnieniu serii, jeżeli Towar nie zostanie odebrany przez Klienta. W zależności od sytuacji, między innymi w zależności od wolumenu danego zamówienia, może zdarzyć się, że wywóz towarów nastąpi
w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania pierwszej transzy zaliczki. Może jednak zdarzyć się tak, że poszczególne partie towaru zostaną wywiezione po upływie 6 miesięcy od momentu otrzymania pierwszej transzy zaliczki (np. zaliczka otrzymana w lipcu, pierwsza partia towarów wyprodukowana w październiku - tego samego roku, kompletne zamówienie zrealizowane do końca marca - kole...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.