Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

10 października 2011

Jak udokumentować uznaną reklamację w eksporcie

221

W sierpniu bieżącego roku sprzedaliśmy kontrahentowi z Rosji 100 sztuk naszego produktu. Wystawiliśmy fakturę VAT, dokonaliśmy odprawy celnej, a w deklaracji VAT-7 zadeklarowaliśmy sprzedaż jako eksport opodatkowany stawką 0%. Jakiś czas po wysyłce klient zareklamował dwie sztuki produktu. Po przesłaniu dokumentacji i zdjęć reklamacja została w końcu przez nas uznana, jednak, ze względu na wysokie koszty transportu, towar nie wróci do naszej firmy. Jak powinniśmy udokumentować uznaną reklamację i jak rozliczyć ją w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

Uznana reklamacja powinna zostać udokumentowana fakturą korygującą wartość wadliwego towaru.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. W związku z tym, że w omawianym przypadku towar nie wraca do Państwa firmy, w celu zwrotu kontrahentowi zapłaconej kwoty, powinniście Państwo obniżyć cenę wadliwego towaru.

Zgodnie z art. 560 §1 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Zgodnie z art. 560 §3 Kodeksu cywilnego, jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Zgodnie z art. 565 cytowanej ustawy, jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę