Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI

7 marca 2022

Dokumentowanie sprzedaży dań gastronomicznych

0 2364

Na wystawianych fakturach lub paragonach, w części, która odzwierciedla elementy obligatoryjne powinna widnieć tylko jedna pozycja tj. zsumowana wartość świadczenia głównego (sprzedaż konkretnego dania) oraz świadczeń pomocniczych (kosztów opakowania i dowozu).

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 4 lutego 2022 roku, nr 0114-KDIP1-3.4012.763.2021.1.PRM.

Sytuacja Podatnika

Podatnik sprzedaje dania gastronomiczne zarówno bezpośrednio w  lokalu jak i na wynos zapakowane w opakowanie jednorazowe tj. odbierane przez klienta osobiście albo dostarczane do klienta samochodem użytkowanym w firmie.

W przypadku sprzedaży dań na wynos do usługi głównej, czyli sprzedaży dania gastronomicznego, dolicza koszt opakowania lub koszt opakowania i koszt dowozu. Świadczoną usługę kompleksową opodatkowuje stawką podatku właściwą dla usługi głównej. Na dokumencie potwierdzającym ww. sprzedaż tj. na paragonie lub fakturze – w zależności od tego jaki dokument zażąda kupujący – wyodrębnia w osobnych pozycjach sprzedane danie, koszt opakowania i koszt dowozu.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT: podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art.  120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na mocy art. 29a ust. 6 ustawy: podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ub...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.