Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Sposób dokumentowania ekspertyz dokonywanych przez stowarzyszenie

272

Przychody z tytułu wykonanych ekspertyz przez Stowarzyszenie niezarejestrowane jako czynny podatnik VAT, przeznaczone w całości na cele statutowe, należy dokumentować rachunkami.

Takie stanowisko zaprezentowa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź