Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Sposób dokumentowania ekspertyz dokonywanych przez stowarzyszenie

195

Przychody z tytułu wykonanych ekspertyz przez Stowarzyszenie niezarejestrowane jako czynny podatnik VAT, przeznaczone w całości na cele statutowe, należy dokumentować rachunkami.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-378/11-2/SJ z dnia 17 maja 2011 roku

Sytuacja podatnika

Stowarzyszenie zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź