Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

12 września 2011

Stawka VAT przy refakturowaniu usługi udokumentowanej fakturą VAT marża

218

Nasza spółka, podatnik podatku od towarów i usług z siedzibą w Polsce, nabyła usługę turystyczną udokumentowaną fakturą VAT marża. Obecnie częścią kosztów chcemy obciążyć naszego kontrahenta. Jaki dokument powinniśmy wystawić i jaką zastosować stawkę podatku?

ODPOWIEDŹ

Obciążając kontrahenta kosztami usługi turystycznej powinniście Państwo wystawić fakturę VAT marża. W związku z tym, że, jak zakładam, nie naliczacie Państwo przy refakturowaniu swojej marży, nie musicie Państwo opodatkowywać tej usługi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.8 ust.2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź