Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , AKTUALNOŚCI

15 lutego 2022

23% stawka VAT za dostawę energii cieplnej w grudniu 2021 roku

0 1089

Gmina w lutym 2022 roku będzie wystawiała faktury na dostawę energii cieplnej za miesiąc grudzień 2021 roku. Stawka podatku VAT od 1 stycznia 2022 roku wynosi 8%. Jaką stawkę VAT należy zastosować do przedmiotowej sprzedaży 23% czy 8%?

Odpowiedź

Za dostawę energii cieplnej w grudniu 2021 roku Gmina powinna wystawić fakturę za stawką VAT 23% bowiem zmiana stawki VAT na 8% dotyczy dostaw od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

Uzasadnienie

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadził zmiany do rozporządzenia z 25 marca 2020 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz z warunków stosowania stawek obniżonych dodając m.in. § 10e w  brzmieniu:

„§ 10e. Od dnia 1 stycznia 2022 roku do  dnia 31 marca 2022  roku obniżoną do  wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do  dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) i energii cieplnej, z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art.  45 ust. 1 pkt 10 ustawy.”

Zgodnie z zasadą ogólną uregulowaną w art. 19a  ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Natomiast, gdy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.


Z kolei zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit a ustawy z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego obowiązek podatkowy powstaje z  chwil...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.