Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Stawka VAT w przypadku sprzedaży wydawnictw przez politechnikę

315

Sprzedaż przez Politechnikę wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych i zatwierdzonych przez Dziekanów skryptów będzie korzystała ze zwolnienia w VAT, jeżeli będzie dokonywana na rzecz studentów własnej uczelni. Sprzedaż tych wydawnictw innym podmiotom, w tym również studentom innych uczelni, będzie opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5%.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpre...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź