Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Z powodu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i składek ZUS u pracodawcy powstały koszty, które zostały kosztami księgowymi roku 2009 a podatkowymi 2010. Koszty księgowo roku 2010, podatkowo są kosztem roku 2011. Jak to będzie w wyniku finansowym za 2010? Czy należy podwyższyć koszty księgowe roku 2010 o koszty podatkowo zaliczane do roku 2010?

Żeby bardziej obrazowo przedstawić rozwiązanie tego probl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź