Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

17 marca 2014

Obowiązki pracodawcy wynikające z zajęcia wynagrodzenia za pracę

243

Jestem przedsiębiorcą i od niedawna zatrudniam kilka osób. Właśnie otrzymałem z urzędu zajęcie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika. Jakie kroki powinienem podjąć wobec urzędu związane z zajęciem? Nadmieniam, że pracownik zgodnie z umową o pracę otrzymuje minimalne wynagrodzenie czyli 1680 zł brutto i pracuje w pełnym wymiarze godzin.

W myśl art. 9 § 1 ustawy egzekucyjnej wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Należy zaznaczyć, iż z wynagrodzenia za pracę w tle art. 87 § 1 pkt 2 oraz § 3 pkt 2 KP (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) podlegają potrąceniu min. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź