Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Co powinno znaleźć się w dokumentach zwracanych przez biuro rachunkowe? Wkrótce mam odebrać dokumenty z biura rachunkowego i chciałabym wiedzieć co tam ma być, aby niczego nie pominąć (nasza spółka jest na pełnej księgowości i jest na VAT).

Odpowiadając na to pytanie należy stwierdzić, iż zakres dokumentacji księgowej jest ściśle związany z zakresem umowy pomiędzy podmiotem a biurem rachunkowym. Generalnie biuro rachunkowe powinno wydać swojemu klientowi wszystkie dokumenty, które zostały przez klienta przekazane w celu prowadzenia ksiąg oraz rozliczeń podatkowych, a także dokumenty które zostały przez biuro sporządzone w ramach świadczenia usług dla klienta.

POLECAMY

Do podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych, które należy wydać klientowi należą:

a) zapisy wszystkich dzienników księgowych (np. sprzedaży, zakupów, bankowy, kasowy, dokumentów pk);

b) zapisy na poszczególnych kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych (najlepiej zapisy miesięczne);

c) zestawienia obrotów i sald (najlepiej miesięczne);

d) rejestry VAT (rejestry zakupu i sprzedaży);

e) kalkulacje zaliczek na podatek CIT oraz roczną kalkulację podatku;

f) rejestr środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z tabelą amortyzacyjną (tzw. plan amortyzacji) oraz ewidencja wyposażenia;

g) dokumenty stanowiące dowody księgowe (o ile zostały przekazane), czyli faktury zakupów, faktury sprzedaży, paragony, wyciągi bankowe, raporty kasowe, dokumenty kasowe (Kp i Kw) itp.;

h) deklaracje podatkowe w tym głównie CIT, VAT oraz podatku od nieruchomości;

i) dokumenty sprawozdawczości do odpowiednich urzędów państwowych w tym na przykład NBP, GUS, PFRON.

Ponadto, w zależności od zakresu świadczonych usług, dokumentami które należy przekazać są:

a) listy płac wraz z kalkulacją wynagrodzeń;

b) deklaracje ZUS i PIT;

c) analityka zapasów;

d) kalkulacje dokonanych odpisów aktualizujących akt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź