Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą korzystająca, ze zwolnienia w VAT, chciałaby dokonać sprzedaży do Francji dla podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą i posiada NIP-UE. Czy ta osoba musi zarejestrować się do podatku VAT i czynności wewnątrzwspólnotowych i dokonać transakcji WDT?

Korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, określonego w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Zgodnie z tymi przepisami, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, określonego proporcjonalnie limitu 150.000 zł. Zgodnie z art. 113 ust. 13 UPTiU, zwolnień nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

c) nowych środków transportu,

d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3) nie posiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPTiU, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 mogą (lecz nie muszą) złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). W zgłoszeniu tym zaznaczają pozycję 30 „Podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust.1 lub 9 ustawy”. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 UPTiU, podatnicy podlegający...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.