Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą korzystająca, ze zwolnienia w VAT, chciałaby dokonać sprzedaży do Francji dla podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą i posiada NIP-UE. Czy ta osoba musi zarejestrować się do podatku VAT i czynności wewnątrzwspólnotowych i dokonać transakcji WDT?

Korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, określonego w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Zgodnie z tymi przepisami, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź