Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

3 lipca 2011

Tylko wartość netto na fakturze od zagranicznego kontrahenta

300

Apteka kupiła na fakturę leki od firmy z siedzibą w Londynie. Na fakturze nie ma stawek VAT, jest tylko wartość netto. Została też umieszczona adnotacja: „Zgodnie z Art. 17 ust 1 pkt 5 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT podatek należny rozlicza nabywca.” Czy to znaczy, że apteka, chociaż jest nabywcą, ma odprowadzić od tego zakupu podatek VAT ? To nie jest pierwszy zakup ale wcześniej kontrahent wystawiał aptece za leki „normalne” faktury zakupu.

Zakup towaru od podatników zagranicznych z państw członkowskich co do zasady stanowi po stronie polskiego podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej (czyli kontrahent zagraniczny w przedmiotowym przypadku spółka z Wielkiej Brytanii) wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury (art. 20 ust. 6 ustawy o VAT). Z przepisów VAT wynika, iż podstawą do rozliczenia WNT lub importu usług jest faktura wewnętrzna, a nie faktura zagranicznego kontrahenta (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Jednocześnie, zgodnie z powyższym przepisem, istnieje możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej dokumentującej dokonanie wielu czynności WNT lub importu usług w jednym okresie rozliczeniowym.

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, obowiązkiem podatnika nabywcy jest wystawienia faktury wewnętrznej, na której naliczy podatek VAT (wykaże go jako podatek należny w deklarcaji VAT-7 lub Vat -7K). Dla obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej bez znaczenia pozostaje fakt, iż podatek wskazany na fakturze wewnętrznej jest neutralny podatkowo. Podatek VAT wykazany na fakturze wewnętrznej jest jednocześnie traktowany jako podatek należny (na podstawie art. 31 ustawy o VAT) oraz podatek naliczony (na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT). W prowadzonej ewidencji podatkowej jest on więc rozliczany zarówno po stronie podatku należnego, jak i podatku naliczonego. I tak właśnie winna postąpić apteka zakupująca leki od firmy z Wielkiej Brytanii.

W pytaniu wskazano również, że wcześniejsze faktury od brytyjskiej firmy były wystawiane z naliczonym podatkiem VAT. Być może na tego typu postępowanie mógł mieć fakt, że polska apteka nie podała brytyjskiemu kontrahentowi swojego nr. VAT-UE z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę