Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy są jakieś konsekwencje gdy fakturę za wykonaną usługę wystawiam prawie po 2 latach. Klient nie miał pieniędzy i prosił o odroczenie wystawianej faktury. Zupełnie o tym zapomniałam i chciałam wystawić fv aby w razie czego rościć należności. Proszę o poradę.

ODPOWIEDŹ

Jeżeli wartość wykonanej usługi, pomimo braku faktury, została ujęta w deklaracji mogą być konsekwencje wynikające z ustawy karnej skarbowej, jeżeli nie, to również podatkowe, czyli zapłata zaległego podatku wraz z odsetkami.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten odnosi się także do:

  • faktur zaliczkowych  dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty,
  • wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja.

Jeśli zgłoszenie nastąpi później fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania. Z pytania wynika, że w wyniku prośby nabywcy usługi, Czytelnik odroczył wystawienie faktury prawie o 2 lata.

Przede wszystkim należy podkreślić, że zapłata podatku nie wiąże się z momentem wystawienia faktury. Zgodnie z zasadą ogólną uregulowaną w ustawie o podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Tak więc, pomimo braku udokumentowania wykonanej usługi należało ją ująć do rozliczenia w miesiącu jej wykonania.

O ile dopuszczalne jest wystawienie faktury z datą wystawienia późniejszą niż data sprzedaży to zabronione jest wystawianie faktury z wstecz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.