Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 sierpnia 2011

Zakup na terytorium kraju od podatnika z siedzibą w Anglii

0 1129

Prowadzę aptekę i zamawiam leki z dużych hurtowni. Dostałam fakturę za zamówione leki ze składu konsygnacyjnego jednej z nich. Sprzedawcą jest firma angielska. Jak mam u siebie rozliczyć taką fakturę? Na fakturze nie ma naliczonego VAT. Czy to jest dla mnie WNT? Nadmieniam, że nie jestem podatnikiem VAT-UE.

Z pewnością nie otrzymała Pani faktury ze składu konsygnacyjnego, ponieważ zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny. Tak więc skład konsygnacyjny nie może zajmować się bezpośrednią działalnością handlową, a co za tym idzie – nie mogła Pani otrzymać faktury ze składu konsygnacyjnego.

POLECAMY

Trudno też mówić o tym, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, skoro zakupione leki nie były wysyłane lub transportowane z terytorium innego państwa członkowskiego. Dokonała Pani zakupu na terytorium kraju od podatnika, który ma siedzibę w Anglii. W tej sytuacji należy zastosować przepis art. 17 ust.1 pkt. 5 UPTiU, który mówi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nie posiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 UPTiU, dokonujący dostawy towarów na zasadach określonych powyżej nie rozlicza podatku należnego. Zmiana ta obowiązuje od 1 kwietnia 2011 roku i nakłada na nabywcę towaru obowiązek rozliczenia VAT należnego. W tym celu powinna Pani wystawić fakturę wewnętrzną i dokonać na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź