Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ROZLICZENIA VAT

3 sierpnia 2011

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy leasingu a VAT

0 1926

Odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2011 roku (nr ITPP1/4441-11/11/MS).

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług finansowania w drodze leasingu zakupu ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, naczep, przyczep oraz wybranych maszyn budowlanych. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, Spółka ponosi dodatkowe wydatki, np.: koszty odzyskania pojazdów, maszyn, koszty wyceny pojazdu, maszyny przez rzeczoznawcę dla potrzeb dalszego wykorzystania go przez Spółkę w swojej działalności, przy czym Spółka finalnie obciąża leasingobiorców kosztem poniesionych przez nią wydatków. Dotychczas Spółka traktowała należne jej kwoty jako podlegające opodatkowaniu VAT, a zatem dokumentowała je poprzez wystawienie stosownej faktury VAT. Po przeanalizowaniu tych przypadków, zdaniem Spółki - przysługująca jej kwota stanowi odszkodowanie z tytułu niezrealizowania określonego zobowiązania i poniesionych przez Spółkę wydatków. Nie stanowi natomiast ekwiwalentu za usługę, gdyż żadna usługa nie zostaje wykonana.

Otrzymywane kwoty nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję kompensacyjną. W tym wypadku nie będzie możliwe określenie beneficjenta tak rozumianej „usługi”, a tym samym fakt otrzymania tych należności nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2010 r. znak ITPP1/443-904/10/MS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W dniu 20 grudnia 2010 r. (data wpływu 23 grudnia 2010 r.), Wnioskodawca złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym wniósł o zmianę interpretacji i uznanie stanowiska za prawidłowe.

24 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa podtrzymała swoje stanowisko.

Nie zgadzając się z tym Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.