Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ROZLICZENIA VAT

3 sierpnia 2011

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy leasingu a VAT

0 1133

Odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2011 roku (nr ITPP1/4441-11/11/MS).

POLECAMY

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług finansowania w drodze leasingu zakupu ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, naczep, przyczep oraz wybranych maszyn budowlanych. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, Spółka ponosi dodatkowe wydatki, np.: koszty odzyskania pojazdów, maszyn, koszty wyceny pojazdu, maszyny przez rzeczoznawcę dla potrzeb dalszego wykorzystania go przez Spółkę w swojej działalności, przy czym Spółka finalnie obciąża leasingobiorców kosztem poniesionych przez nią wydatków. Dotychczas Spółka traktowała należne jej kwoty jako podlegające opodatkowaniu VAT, a zatem dokumentowała je poprzez wystawienie stosownej faktury VAT. Po przeanalizowaniu tych przypadków, zdaniem Spółki - przysługująca jej kwota stanowi odszkodowanie z tytułu niezrealizowania określonego zobowiązania i poniesionych przez Spółkę wydatków. Nie stanowi natomiast ekwiwalentu za usługę, gdyż żadna usługa nie zostaje wykonana.

Otrzymywane kwoty nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję kompensacyjną. W tym wypadku nie będzie możliwe określenie beneficjenta tak rozumianej „usługi”, a tym samym fakt otrzymania tych należności nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2010 r. znak ITPP1/443-904/10/MS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W dniu 20 grudnia 2010 r. (data wpływu 23 grudnia 2010 r.), Wnioskodawca złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym wniósł o zmianę interpretacji i uznanie stanowiska za prawidłowe.

24 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa podtrzymała swoje stanowisko.

Nie zgadzając się z tym Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wnosząc o uchylenie przedmiotowej interpretacji indywidualnej.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

„Po ponownej analizie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz przytoczonych przepisów prawa stwierdzić należy, iż skoro Wnioskodawca uznaje otrzymane świadczenie za odszkodowanie to pozostaje ono poza zakresem opodatkowania podatkiem a jednocześnie z uwagi na fakt, iż wsze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź