Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Następuje połączenie dwóch spółek w ramach grupy kapitałowej, jak złożyć deklarację VAT za okres rozliczeniowy, w którym następuje połączenie? Jak dokonać korekty deklaracji VAT za okres rozliczeniowy sprzed połączenia?

ODPOWIEDŹ

W przypadku połączenia dwóch spółek (A i B) deklaracje VAT za okres rozliczeniowy, w którym następuje połączenie, powinna złożyć spółka przejmująca (A) - odrębnie dla każdej ze spółek (dla spółki przejmującej A i dla spółki przejmowanej B). Korektę deklaracji VAT za okres rozliczeniowy sprzed połączenia spółek (A i B) również składa spółka przejmująca (A), zamieszczając wszelkie dane spółki przejmowanej (B).

UZASADNIENIE

W wyniku połączenia spółek, spółka przejmująca (A) wchodzi w całość praw i obowiązków spółki przejmowanej (B). Na spółkę przejmującą (A) przechodzą także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy o VAT (art. 93 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (o.p.). Następstwo prawne w prawie podatkowym to wstąpienie we wszystkie przewidziane regulacjami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, a nie tylko te prawa, które zostały zrealizowane (por. wyrok NSA z 22 listopada 2016 r.; sygn. akt II FSK 2903/14).

Do momentu połączenia obu spółek (przejmującej A i przejmowanej B), funkcjonowały dwa odrębne podmioty, posiadające status podatników VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Z chwilą zakończenia swojego bytu prawnego spółka przejmowana (B) utraciła status podatnika VAT, co skutkuje niemożliwością wywiązywania się z nałożonych na spółkę B obowiązków, jak również utratą zdolności do korzystania z praw przysługujących temu podmiotowi, a wynikających z przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z zasadami sukcesji podatkowej, spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej jako następca prawny tej spółki. Dotyczy to także wszelkich praw i obowiązków wynikających z ustawy o VAT.

W wyniku dokonanego połączenia obowiązki spółki przejmowanej (B) przechodzą zatem na spółkę przejmującą (A), w tym m.in. obowiązek złożenia deklaracji VAT (art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Z powyższego wynika, że deklarację VAT spółki przejmowanej (B) za okres rozliczeniowy, w którym następuje połączenie, ma obowiązek złożyć spółka przejmująca (A). A to oznacza, że za okres rozliczeniowy, w którym następ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.