Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

4 maja 2022

Odpowiedzialność członka zarządu za VAT w wystawionej fakturze

0 1179

Czy członek zarządu odpowiada za podatek VAT określony na fakturze wystawionej przez spółkę z o.o.?

Odpowiedź

Tak, Członek zarządu spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność (osoby trzeciej) za zaległości spółki, powstałe na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT  - jest to bowiem zaległość podatkowa podatnika, którym jest spółka kapitałowa. Takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z 2 grudnia 2021 r. (sygn. akt III FSK 4365/21).  

 

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Obowiązek zapłaty VAT na podstawie powołanego przepisu powstaje zatem z mocy prawa w związku z wystawieniem faktury wykazującej VAT.

Z kolei art. 116 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (o.p.) określa przesłanki odpowiedzialności osób trzecich - członków zarządu spółek z o. o. za zaległości podatkowe tych spółek. Na mocy powołanego przepisu, za zaległości podatkowe spółki z o. o., spółki z o. o. w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Dzieje się tak w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub zatwierdzono układ w postępowaniu układowym albo
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy,
  • nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Przy czym - zgodnie z art. 116 § 2 o.p. - odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, jak również zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a o.p. pow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.