Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

7 sierpnia 2011

Odliczenie podatku z faktury VAT RR nie zawierającej danych nabywcy

377

Faktura VAT RR bez danych nabywcy może stanowić podstawę do obniżenia należnego podatku od towarów i usług. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku III SA/Wa 2482/10 z 23 maja 2011.

Sytuacja podatnika

Omawiane orzeczenie sądu administracyjnego wydane zostało w wyniku skargi podatnika na decyzję organu podatkowego,

wydaną w rezultacie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009

roku. W okresie tym spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży owoców i warzyw dostarczanych

przez producentów. Sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych dokumentowana była fakturami VAT lub rejestrowana za

pośrednictwem kasy fiskalnej według stawki VAT 3%. Towary handlowe spółka nabywała między innymi od rolników

ryczałtowych. W trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy stwierdził, że na oryginałach faktur VAT RR brak było

danych nabywcy oraz imienia i nazwiska oraz podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury, widniały natomi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź