Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Problem dotyczy sprzedaży towaru dla klienta indywidualnego. Każda sprzedaż dla osoby prywatnej podlega

fiskalizacji. Jeżeli osoba prywatna mieszka poza UE i wywozi dużą ilość towaru i chce otrzymać fakturę

to powinien otrzymać fakturę VAT wg krajowych stawek np. 23% czy powinien otrzymać fakturę eksportową

w zerowych stawkach VAT-u ?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji sprzedaży towarów osobie fizycznej spoza Unii Europejskiej zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (art. 126 – 130) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu  w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym. Zgodnie z tymi przepisami osoby fizyczne nie mające stałego miejsc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź