Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

9 września 2011

Stawka VAT przy organizacji koncertów przez uczelnię

255

Uczelnia, która świadczy usługi organizacji koncertów muzycznych w ramach imprez studenckich i nie osiąga z tego tytułu w sposób systematyczny zysków, oraz nie świadczy usług wstępu na te koncerty, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP3/443-29/11-4/IB z 12 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Politechnika zawiera z innymi podmiotami umowy, na mocy których zobowiązuje się do organizacji koncertów muzycznych w ramach imprez studenckich. Organizując...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź