Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

7 marca 2019

Nieuznanie dostawy za eksport

0 3288

Nie można uznać za eksport dostawy towaru wraz z usługą formatowania płyt meblowych dokonanej na rzecz przedsiębiorcy krajowego z siedzibą w Polsce w sytuacji, gdy nabywca płyt wykonuje mebel kuchenny, a następnie dokonuje dostawy mebla na rzecz przedsiębiorcy spoza UE (USA). W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma dostawami, których przedmiotem są odrębne towary, a pierwsza dostawa jest dostawą krajową.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 7 lutego 2019 roku, nr 0113-KDIPT1-2.4012.874.2018.1.SM

Sytuacja Podatnika

Podatnik dokonał dostawy towarów wraz z usługą formatowania płyt meblowych

  • Dostawa towaru wraz z usługą formatowania została dokonana na rzecz przedsiębiorcy krajowego z siedzibą w Polsce. Dostawa ta została udokumentowana w miesiącu październiku fakturą VAT ze stawką 0, z adnotacją na fakturze export pośredni. W dacie dokonania dostawy zarówno Podatnik jak i kontrahent posiadali właściwy i ważny numer identyfikacji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  • Nabywca towarów - Pośrednik jako organizator transportu, odebrał płyty z magazynu Podatnika i z zakupionych płyt wykonał mebel kuchenny. Dostawa mebla przez Pośrednika nastąpiła na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej – USA. Dostawa mebla na rzecz odbiorcy z USA została udokumentowana fakturą.

Pośrednik zgłosił towar do procedury celnej. W dokumentach celnych wystawionych dla exportera czyli Pośrednika w polu 44 są wpisane dane Podatnika z numerem NIP oraz numerem faktury sprzedażowej. Powyższe dane potwierdzają tożsamość materiału, z którego wyprodukowano mebel kuchenny.

Zdaniem Podatnika, dostawa na rzecz Pośrednika w ramach opisanego wyżej schematu stanowi dla eksport pośredni, dla którego zastosowanie znajdzie stawka 0%.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: 

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub

  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. 

Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej – stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.