Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

25 czerwca 2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

0 284

Projekt dostosowuje polskie prawo do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 kwietnia 2024 roku.

Do stabilizującej reguły wydatkowej zostaną włączone kolejne jednostki sektora finansów publicznych.

Projekt wprowadza zmiany w algorytmie określającym kwotę wydatków stabilizującej reguły wydatkowej, w celu uspójnienia z nowymi regułami unijnymi.

Nowe przepisy przyczynią się do lepszego zarządzania finansami publicznymi. Zwiększą też przewidywalność i nadzór nad finansami jednostek publicznych.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. W efekcie wprowadzonych zmian, do stabilizującej reguły wydatkowej zostanie włączonych około 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych. Dotyczy to podmiotów, których plany finansowe są obecnie zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej. Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) obejmie m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych; agencje wykonawcze, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; instytucje gospodarki budżetowej, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto do SRW zostaną włączone skarbowe papiery wartościowe, które są przekazywane nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW. Projekt zakłada wyłączenie współfinansowania programów finansowanych z  bezzwrotnej pomocy UE z kwoty i limitu wydatków SRW. Rozwiązanie to jest analogiczne do funkcjonującego obecnie w zakresie wydatków finansowanych ze środków z bezzwrotnej pomocy z UE.

 Projekt ustawy wprowadza również zmiany w algorytmie określa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.