Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nabyłem samochód w Norwegii, tam go wykorzystuję do swojej pracy – mam zawarty z firmą kontrakt, który trwa do końca 2018 roku. Po rozwiązaniu kontraktu będę chciał ten samochód przemieścić na terytorium Polski. Samochód nie jest nowy tzn. nie spełnia definicji nowego środka transportu. Czy będę zobowiązany do rozliczenia powyższej transakcji na gruncie VAT?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli Czytelnik zmieni swoje miejsce zamieszkania z Norwegii na terytorium Polski, a przywieziony samochód będzie zwolniony od cła, to czynność ta będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w  części lub w  całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Ustawodawca w przypadku używania osobistych rzeczy zastosował zwolnienie. I tak zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego;
  2. rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;
  3. osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania, może to być również okres krótszy niż 12 miesięcy, jednak niż krótszy niż 6 miesięcy, jeżeli osoba ta uprawdopodobni, że nie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.