Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

1 września 2022

Zmiany przepisów dotyczących kas rejestrujących od 1 października 2022

0 1975

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z upoważnieniem zawartym w art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust.17 ustawy o VAT zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z delegacjami ustawowymi do rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić na czas określony, m.in. niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust.1 ww. ustawy, mając na uwadze interes publiczny. Przy wydawaniu rozporządzenia uwzględnia się m.in. stosowane przez podatników zasady dokumentowania sprzedaży, konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania sprzedaży oraz konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem sprzedaży przez podatników.

Zmiana do tego rozporządzenia jest wydawana na podstawie dwóch delegacji ustawowych obejmujących podatników stosujących kasy rejestrujące on-line oraz kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a także kasy rejestrujące mające postać oprogramowania.

Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wyznaczony w/w roz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.