Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina wydzierżawia teren pod tablice reklamowe. W umowie jest zapis: „Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy dzierżawca będzie płacił wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 400 zł z VAT rocznie. Wydzierżawiający wystawi fakturę VAT. Czynsz dzierżawny będzie płatny z góry do 31 marca każdego roku przelewem na konto Gminy”.

W jaki sposób wystawić fakturę? W jakiej dacie wystawić fakturę? Kiedy będzie występował obowiązek podatkowy? Czy powyższą usługę należy oznaczyć symbolem GTU_12?

Odpowiedź

Fakturę należy wystawić najpóźniej 31 marca. Zakładając, że faktura zostanie wystawiona 31 marca, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia tj. 31 marca. Dzierżawa gruntu nie wymaga oznaczenia kodem GTU w ewidencji JPK_VAT.

Uzasadnienie

W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług dzierżawy powstaje w chwili wystawienia faktury. W sytuacji, gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury (art.19a ust.7 ustawy o VAT). Natomiast art.106i ust.3 pkt 4 ustawy o VAT, stanowi, że fakturę z tytułu umowy dzierżawy wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności.

Zatem moment powstania obowiązku podatkowego uzależniony jest w tym przypadku od terminu wystawienia faktury, a ten z kolei od terminu płatności.

W przedmiotowej sytuacji termin zapłaty upływa 31 marca każdego roku. Zatem fakturę należy wystawić najpóźniej 31 marca. Zakładając, że faktura zostanie wystawiona we wskazanym dniu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia tj. 31 marca (stąd obowiązek podatkowy w marcu).

Podatnicy VAT, świadczący usługi o charakterze niematerialnym, podczas wypełniania JPK,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.