Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

5 lipca 2011

Wpłaty na poczet przyszłych, nieskonkretyzowanych dostaw, a moment podatkowy

192

Dla wpłat otrzymanych przed dostawą towarów, moment podatkowy powstaje z chwilą skonkretyzowania przez klienta zamówienia - zadysponowania wpłaconej wcześniej kwoty.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2011 roku (nr ITPP2/443-1046/10/RS)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Sprzedaż towarów Spółki odbywa się m. in. w systemie wpłat na poczet nieskonkretyzowanych dostaw realizowanych

w przyszłości. Klient dokonuje wpłat w celu otwarcia tzw. limitu kredytowego. Wpłacona kwota wyznacza limit, w ramach

którego klient może składać zamówienia i kupować towary Spółki. W chwili przekazania wpłaty nie jest określony

asortyment towaru. Po złożeniu konkretnego zamówienia po 1,2 dniach następuje wydanie towaru i w ciągu 7 dni od dnia

wydania towaru Spółka wystawia fakturę VAT dokumentującą konkretną ilość oraz wartość towarów. Sprawa dotyczy

odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów usług.

Zdaniem Spółki, obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w momencie wystawienia faktury dokumentującej

wydanie towarów stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano

pytanie kiedy powstaje obowiązek podatkowy.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

„Stosownie do ust. 11 art. 19 ustawy VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę