Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 września 2011

Moment ujęcia faktur korygujących błędnie ustalony przychód

185

Wystawione w styczniu 2011 roku faktury korygujące (zmniejszające) przychód do faktur z grudnia 2010 roku, należy uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2010 rok.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 2 maja 2011 roku (nr IBPBI/2/423-141/11/BG).

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca świadczy między innymi usługi z branży komunalnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Wystawił faktury w grudniu 2010 roku, które nie powinny były być wystawione z uwagi na fakt, iż nie były świadczone. Taki stan faktyczny jest wynikiem pojawienia się błędu w systemie. W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca wystawił w styczniu 2011 roku faktury korygujące do w/w faktur. Przedstawione powyżej zdarzenie nie zostało ujęte w księgach 2010 roku, w związku z zamknięciem ksiąg do celów konsolidacyjnych już 4 stycznia 2011 roku. W związku z powyższym zadano pytanie czy kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych przez Wnioskodawcę w 2011 roku, zmniejszających przychód ze sprzedaży 2010 roku można ująć w rocznym rozliczeniu podatku CIT za 2010 rok …

Uzasadnienie Izby Skarbowej

„ (…) do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzysk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę