Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , TRANSPORT , AKTUALNOŚCI , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

10 stycznia 2019

Informacja VAT-23 o WNT środka transportu

0 1725

W sytuacji, gdy przedmiotem nabycia jest środek transportu, który nie jest rejestrowany ani użytkowany na terytorium kraju, wówczas nie powstaje obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 23 listopada 2018 roku nr 0114-KDIP1-2.4012.724.2018.1.WH

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca kupił samochód ciężarowy w Niemczech w dniu 22 października 2018 r. z przeznaczeniem do pozyskania części zamiennych do odbudowy samochodu ciężarowego po częściowym spaleniu, który Wnioskodawca posiada i który jest zarejestrowany w Polsce. Zakupiony samochód nie będzie zarejestrowany po sprowadzeniu.

Czy należy zapłacić podatek VAT-23 od sprowadzonego samochodu ciężarowego z Unii Europejskiej, który nie będzie rejestrowany w Polsce a jedynie jego części będą użyte do odbudowy (spalonego częściowo) innego samochodu ciężarowego, który jest własnością Wnioskodawcy i który jest zarejestrowany w Polsce?

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług– w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy).

Stosownie do art. 103 ust. 5 ustawy – w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.