Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , IMPORT USŁUG

3 lipca 2011

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania

0 1245

Dostałam fakturę z firmy niemieckiej za myjki wysokociśnieniowe, które wykorzystywaliśmy podczas zlecenia czyszczenia kanału. Na fakturze podana jest kwota w EUR, kwota do zapłaty jest jednocześnie kwotą netto i brutto gdyż VAT jest 0%. Łączna kwota zapłaty to 3963,50 EUR. Na podstawie wcześniejszej faktury pro forma zapłacono już kwotę 1840,00 EUR. Muszę rozliczyć 2123,50 EUR. Proszę o radę co mam zrobić z zerowym VAT-em, oraz jak mam zaksięgować te faktury, po jakim kursie? FV wystawiona została 25 maja 2011 roku a otrzymaliśmy ją 7 czerwca 2011 roku.

Odpowiedź na pytanie przygotowana jest zarówno w przypadku zakupu myjek wysokociśnieniowych, oraz w sytuacji ich wynajęcia na czas wykonywania zlecenia. W sytuacji zakupu mielibyśmy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, natomiast w przypadku najmu mamy do czynienia z importem usługi.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wystawca faktury nie ma obowiązku umieszczania na fakturze informacji o tym, że nabywca towaru ma sam rozliczyć VAT na zasadzie revers charge. Ta reguła obowiązuje tylko w przypadku świadczenia usług, ale o ile takiej adnotacji nie ma, to też nie jest to błędem. Nie powinno też Państwa interesować to skąd przyjechał towar, wystarczy, że dostawca posługuje się niemieckim numerem identyfikacyjnym VAT (MWSt) zaczynającym się oznaczeniem DE i zamieścił go na fakturze. Często ten numer zamieszczony jest w stopce na papierze firmowym, na którym wystawiona jest faktura. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy dany podatnik niemiecki jest podatnikiem unijnym, to aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można zweryfikować w systemie VIES na stronie internetowej www.ec.europa.eu.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba, że:

- przed tym terminem, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,

- podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę potwierdzającą otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, wówczas obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą wystawienia faktury (zgodnie z art. 20 ust. 5-7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU)).

Z treści pytania nie wynika, kiedy Państwa firma faktycznie otrzymała myjki. Jeżeli byłoby to w miesiącu kwietniu, wówczas obowiązek podatkowy powstałby w dniu 15 maja 2011. Jeśli natomiast dostawa myjek miała miejsce w miesiącu maju, bądź późniejszym to obowiązek podatkowy powstanie z dniem wystawienia faktury przez podatnika niemieckiego, tj. w dniu 25 maja 2011 roku. Ponieważ podatnik niemiecki nie wystawił faktury potwierdzającej wcześniejsze otrzymanie przedpłaty na kwotę 1.840,00 EUR, to sam fakt jej dokonania nie rodzi obowiązku podatkowego po stronie Państwa firmy.

Bez znaczenia pozostaje też...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.