Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przy uzgadnianiu sald okazało się że nie mam faktur kosztowych z 2017 i 2018 roku. Otrzymałam duplikaty tych faktur z datą wystawienia styczeń 2021. Czy można odliczyć VAT i ewentualnie kiedy?

Odpowiedź
Jeżeli nabywca nie otrzymał faktury pierwotnej, to odliczenia podatku VAT należy dokonać na podstawie otrzymanego duplikatu, który w takiej sytuacji traktowany jest jak oryginał faktury. Duplikat faktury należy zaksięgować zgodnie z datą jego otrzymania, czyli w styczniu 2021 lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, .

Uzasadnienie
W myśl art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

 

Zgodnie z art. 106l ust. 1  pkt 1 ustawy o vat w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:

  • a) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
  • b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

Na podstawie przytoczonych przepisów należy uznać, że nabywca może w każdej chwili wystąpić do sprzedawcy o wystawienie duplikatów faktur, będących w posiadaniu sprzedawcy. 
Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.

Czytelnik wystąpił do sprzedawcy o wystawienie duplikatów dwóch faktur. Z pytania wnioskuję, że Czytelnik nie otrzymał pierwotnych faktur i nie odliczył wcześniej podatku naliczonego.

Zgodnie z zasadą ogólną prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w okresie rozlicz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.