Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Niemiecki kontrahent dokonał zakupu w polskiej firmie - wystawiona faktura WDT. Kontrahent wystąpił o upoważnienie dla firmy TNT, która ma się zająć transportem, do załatwienia formalności celnych, bo towar ma trafić bezpośrednio do Szwajcarii. Czy można tak zrobić, czy trzeba zmienić fakturę na eksport zamiast WDT?

Odpowiedź 

W przypadku gdy wywozu towaru poza obszar Unii Europejskiej, jak i jego zgłoszenia do odprawy celnej dokonuje nabywca, którego siedziba firmy nie znajduje się w kraju, z którego dany towar został wywieziony, mamy do czynienia z eksportem pośrednim. 
    
Uzasadnienie

W przedstawionej sytuacji polska firma dokonała dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec, który następnie odsprzedaje go do kontrahenta w Szwajcarii. Klient z Niemiec zorganizuje wywóz towarów z Polski do odbiorcy szwajcarskiego. Podatnik niemiecki jako dostawca towaru dokona jego odprawy celnej poprzez wyspecjalizowaną agencję celną działającą w jego imieniu na podstawie stosownego upoważnienia.
W opisanej sytuacji wystąpią więc dwie dostawy towarów:

  • dostawa pomiędzy polską firmą a kontrahentem z Niemiec,
  • dostawa pomiędzy niemieckim kontrahentem a klientem ze Szwajcarii.

Mamy zatem do czynienia z dostawą łańcuchową, którą regulują przepisy art.7 ust. 8 oraz art.22 ust.1-3 ustawy o podatku od towarów i usług . W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Zgodnie z art.22 ust.2 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. 

Dostawę towarów, która:

  • poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w  miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;
  • następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w  miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

W transakcji łańcuchowej występuje tylko jedno przemieszczenie towarów, co oznacza, że tylko jedna z dostaw może być uznana za dostawę „ruchomą” towarów, pozostałe zaś są dostawami „nieruchomymi”. O miejscu opodatkowania poszczególnych dostaw decyduje przyporządkowanie transportu bądź wysyłki towarów konkretnej dostawie w łańcuchu dostaw.

W opisanym przypadku, zgodnie z zawartymi warunkami dostawy, transport należy przyporządkować transakcji pomiędzy podatnikiem z Niemiec a nabywcą ze Szwajcarii. Oznacza to, że dostawa realizowana przez podmiot niemiecki na rzecz Szwajcara będzie dostawą „ruchom...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.