Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Eksport bezpośredni towarów a zaliczka wpłacona w styczniu przez nabywcę

Artykuły | 19 kwietnia 2023 | NR 136
0 424

Jestem sprzedawcą, czynnym podatnikiem VAT. Sprzedałem na rzecz innego podatnika amerykańskiego koparkę. Nasza firma będzie organizować cały transport do klienta. Nabywca w styczniu 2023 r. wpłacił nam już całość wartości zamówienia na poczet tej dostawy. Wywóz powinien nastąpić w lutym. Jak rozliczyć tę zaliczkę? Z jaką stawką? Gdzie wykazuje się to w pliku JPK_VAT?

Odpowiedź

Sprzedaż koparki na rzecz kontrahenta amerykańskiego będzie eksportem. Czytelnik może zastosować stawkę 0% do zaliczki wpłaconej na poczet przyszłego eksportu towarów (koparki) pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów celnych.

Uzasadnienie

Definicja eksportu jest spełniona, gdy dochodzi do wywozu towaru lub jego transportu przez dostawcę lub nabywcę z terytorium kraju na terytorium państwa poza Unią Europejską. Ustawa o podatku od towarów i usług wyróżnia dwa rodzaje eksportu: 

  • bezpośredni – czyli sprzedawca sam organizuje transport towaru dla kontrahenta lub wykonanie takiego transportu jest zlecane innemu podmiotowi, ale na rzecz sprzedawcy, lub
  • pośredni – nabywca we własnym zakresie wywozi ten towar lub też zleca na swoją rzecz jego wywóz innemu podmiotowi.

Stawka podatkowa VAT w wysokości 0% dla eksportu towarów

Do eksportu towarów można zastosować stawkę 0%, jeżeli podatnik posiada odpowiednie dokumenty celne, potwierdzające wywóz tych towarów poza Unię Europejską. Podatnik powinien być w ich posiadaniu do terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym doszło do dostawy towarów.

W katalogu otwartym znajdują się w szczególności takie dokumenty, jak:

  • dokument w formie elektronicznej wydany za pomocą sytemu informatycznego, obsługującego zgłoszenia wywozowe albo wydruk tego dokumentu wydany i potwierdzony przez właściwy organ celny;
  • dokument elektroniczny, jeżeli jest zapewniona jego autentyczność i wydany jest poza systemem teleinformatycznym;
  • dokument w formie papierowej i potwierdzona jego kopia wydane przez właściwy organ celny.

Pamiętaj!

Wymienione dokumenty nie zamykają jako dowody możliwości potwierdzenia wywozu tych towarów poza Unię Europejską. Mogą to być zupełnie inne dokumenty, które w sposób jednoznaczny będą identyfikować te towary oraz potwierdzać, że doszło do ich wywozu poza Unię Europejską. 

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów

W ustawie o podatku od towarów i usług nie ma szczególnych przepisów dotyczących obowiązku podatkowego w transakcjach eksportu towarów. Zatem obowiązek podatkowy będzie rozliczany na zasadach ogólnych, tj. z momentem dokonania dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Jeżeli przed dostawą nastąpi zapłata w części lub też w całości, w ramach zaliczki lub zadatku, to obowiązek z tego tytułu powstanie do całej zapłaty lub odpowiednio jej części. 

Rozliczenie zaliczki i stawka 0% na poczet eksportu towarów

Zaliczka w eksporcie towarów przed dokonaniem dostawy towarów podlega opodatkowaniu VAT. Zaliczka do eksportu moż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.