Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

27 września 2022

Od kiedy brak obowiązku drukowania raportów fiskalnych

0 1693

Na jakim etapie jest projektowane zniesienie obowiązku drukowania raportów fiskalnych oraz pozostałych uproszczeń w zakresie podatku VAT?

Odpowiedź

Projekt pakietu Slim VAT 3, czyli rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 4 sierpnia 2022 r. (UD411), zawierający m.in. przedmiotowe udogodnienie dla podatników stosujących kasy fiskalne on-line, w tym kasy wirtualne, jest obecnie na etapie opiniowania i docelowo ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

 

Uzasadnienie

Jak wynika z uzasadnienia do projektu pakietu Slim VAT 3, proponowana zmiana w art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT wprowadzi możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących (raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu). Przedmiotowe dokumenty byłyby jednak nadal wystawiane, tak jak do tej pory, to jest w postaci elektronicznej. Przy czym rozwiązanie to będzie miało zastosowanie jedynie do kas fiskalnych on-line, w tym kas wirtualnych. Po zakończeniu procedury legislacyjnej, projektowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wskazać należy, że uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania mają objąć także dostosowanie warunków wystawiania faktur do e-paragonów.

Wśród licznych pozostałych projektowanych zmian warto wymienić m.in.:

  • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro,
  • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,
  • uproszczenia w zakresie ustalania proporcji odliczenia w podatku VAT i korekty odliczonego podatku (w tym m.in. zwiększenie z obecnych 500 zł do 10 tys. zł kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%; wprowadzenie opcji rezygnacji z dokon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.