Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Czy dokument ZC299 jest dokumentem celnym uprawniającym do odliczenia VAT przy imporcie towarów

0 19480

Czy dokument ZC299 może być uznany, jako dokument celny uprawniający do odliczenia VAT naliczonego przy imporcie towarów? Do tej pory zawsze otrzymywałem PZC od firmy obsługującej mój import towarów. Jeśli jest możliwość odliczenia VAT z dokumentu (ZC299) to, z jakim numerem powinien on być wprowadzony do ewidencji: AIS, LRN czy MRN?

ODPOWIEDŹ

Komunikat ZC299 - poświadczone zgłoszenie celne (PZC) jest dokumentem celnym zastępującym zgłaszającemu poświadczoną przez organ celny papierową kartę 8 zgłoszenia celnego dokonywanego na formularzu SAD. Dokument PZC – komunikat ZC299 jest dokumentem potwierdzającym zwolnienie towaru importowanego w określonej procedurze celnej. W konsekwencji, kwota podatku wynikająca z tego dokumentu, stanowi kwotę podatku naliczonego, uprawniają do stosownego odliczenia VAT. Do ewidencji VAT Czytelnik powinien uwzględnić z dokumentu celnego (ZC299) numer tego dokumentu, który identyfikuje powyższą transakcję, a nie numer ewidencyjny systemu AIS – MRN.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług podatnik czynny VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli zakupione towary lub usługi służą opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika. Natomiast kwota podatku naliczonego w przypadku importu towarów stanowi kwotę podatku, która wynika z dokumentu celnego. Według powyższych przepisów ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez dokument celny. Przepis stanowi natomiast, iż kwota podatku naliczonego VAT w przypadku importu towarów wynika z otrzymanego dokumentu celnego i powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument celny. 

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego w oparciu o przepisy celne. W tym celu do zgłoszeń celnych została stworzona Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych  (PUESC). Każdy podmiot, który chce dokonywać importu towarów musi mieć przypisany numer EORI. Zgłoszenie celne, co do zasady powinno być wydane w formie elektronicznej, może też być w wersji papierowej. Dokumentem stosowanym w rozliczeniach celnych jest PZC - poświadczone zgłoszenie celne, które musi być uwierzytelnione przez organ celny. Podstawowe informacje zawarte na takim zgłoszeniu to: data przyjęcia zgłoszenia celnego i adnotacja o dacie powstania długu celnego oraz data zwolnienia towaru, podpis elektroniczny, potwierdzający dany dokument przez właściwy organ celny. System AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu) służy do komunikacji z podmiotami za pomocą generowanych komunikatów elektronicznych. Dokument, o który pyta Czytelnik jest wydawany w momencie zwolnienia pozycji tow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.