Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu materiałów reklamowych i towarów, gdy nie jest się ich właścicielem

Artykuły | 12 września 2023 | NR 140
0 267

Zajmujemy się wykonywaniem nadruków na materiałach reklamowych i towarach. Jeden z naszych klientów z Wielkiej Brytanii przesyła nam swoje produkty, na które nanosimy nadruki, a następnie odsyłamy je z powrotem do Wielkiej Brytanii. Produkty nie są naszą własnością, ale wykazujemy import według procedury uproszczonej, a następnie eksport. Na nas ciąży obowiązek zapłaty cła. Czy mamy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu materiałów reklamowych i towarów, w sytuacji gdy nie będziemy ich właścicielem?

Odpowiedź

Będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu materiałów reklamowych i towarów, bowiem będą one wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT – eksport, a prawo do odliczenia podatku naliczonego w wypadku importu nie jest uzależnione od nabycia tych towarów na własność.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego, w przypadku importu towarów, stanowi kwota podatku:

  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b,
  4. wynikająca z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2–3 i art. 34.
     

Pamiętaj!
Z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT wynika, że przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Natomiast – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega eksport towarów. Zatem, aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w wypadku importu towarów, musi istnieć związek pomiędzy importowanym towarem a czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Konstrukcja powołanych przepisów nie wskazuje na to, by importer był zobowiązany nabyć na własność towary będące przedmiotem importu, bowiem przez import towarów ro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.