Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Procedura uproszczona w przypadku importu towarów z USA

Artykuły | 26 sierpnia 2021 | NR 117
0 974

Importujemy towary z USA na zasadach ogólnych tzn., że od importu towarów jesteśmy obowiązani do zapłaty podatku należnego z tytułu tego nabycia. Czy istnieje inny sposób by móc np. odroczyć lub przesunąć termin płatności podatku należnego przy imporcie towarów? Jakie warunki należy spełnić?

ODPOWIEDŹ
Tak, wybierając uproszczoną procedurę rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu  towarów, przy spełnieniu wymaganych przepisami warunków.

UZASADNIENIE
Według ustawy o podatku od towarów i usług import towarów rozumiany jest, jako przywóz z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. 

W sytuacji, gdy zaimportowany towar jest na terytorium Polski, to może powstać dług celny a wraz z nim obowiązek uiszczenia cła. Z opisu sprawy wynika, że Czytelnik ma import towarów z USA na zasadach ogólnych, czyli płaci podatek należny do organu celno-skarbowego a na podstawie dokumentów celnych odlicza podatek naliczony, jeżeli zakup służy do działalności opodatkowanej. W części deklaracyjnej pliku JPK nie wykazuje podatku zapłaconego po stronie podatku należnego.

Istnieje możliwość zastosowania opcji tzw. ”odroczonej” płatności podatku VAT z tytułu importu towarów, która związana jest z tzw. procedurą uproszczoną określoną w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Polega ona na rozliczeniu podatku VAT należnego w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (czyli kiedy nastąpiła odprawa celna w Polsce).

Skorzystanie z tego sposobu rozliczenia wymaga jednak  przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego nie wcześniej niż 6 miesięcy prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.